[Us] Течове

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Jun 20 20:32:20 EEST 2018


Ок, вторник 20:00 в лаба. Добавих събитие:

https://initlab.org/events/%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%81/

On Wed, 20 Jun 2018 18:39:13 +0300
Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> https://doodle.com/poll/xg92rzu49yawbpip - директно doodle по темата,
> не съм сложил часа, ама нека да е 20:00, че да мога да стигна.
> 
> On Wed, 20 Jun 2018 18:27:46 +0300
> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> 
> > Джентове, управителен съвет в понеделник или вторник идната седмица?
> > Моля да кажете кога ви е удобно, за да го сложим и в календара!
> > 
> > Темите за обсъждане:
> > 
> >  - Финансовото състояние, парични потоци, каса, фактури и разни
> > идеи;
> >  - Течовете от покрива;
> >  - Камерите около фасадата;
> >  - Downscale & местене на Лаба;
> >  - Други;
> > 
> > Ако имате други идеи на ум, споделяйте ги!
> > 
> > По-здрави,
> > 
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org
> > 
> > 2018-06-18 18:56 GMT+03:00 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>:
> >  
> > > Надали ще ви изненадам много, но прокапахме освен на стълбищата на
> > > обичайното място, в лекционната, където течеше при нанстаняването
> > > ни тук (съвсем леко капане всъщност, но все пак е баш до екрана) и
> > > в насквариума от ръба на капандурата.
> > >
> > > На хазайката се чудя как да ѝ го кажа, без да ѝ докарам инфаркт,
> > > та май ще драсна мейл на сина ѝ. Предстоят ни или ремонти, или
> > > местенье :/
> > >
> > > По-здрави,
> > >
> > > Vladimir Vassilev
> > > root @ init Lab
> > > +359 885 448475
> > > http://initlab.org
> > >  
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180620/2c5b3325/attachment.sig>


More information about the Us mailing list