[Us] Някой да е спал в лаба в петък срещу събота?:)

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Sun Jun 24 20:41:48 EEST 2018


В петък си тръгнах вечерта към... 6-7 като че ли. Това ми е спомена поне.
Нямаше никой след мен.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2018-06-24 16:20 GMT+03:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:

> Добрутро, добри хора,
>
> Венци ми обърна внимание, че вчера (събота, 23.06) в 9 сутринта irc
> бота е казал, че вратата е отключена:
>
>
> [09:06:28] -initLabNotifier:#initlab- The door is now Unlocked
>
> Това отговаря на следното нещо в логовете на пешо:
>
> Jun 23 09:05:31 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:05:31.967139
> monitorPins: pins moved, but no door state change
> Jun 23 09:06:25 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:06:25.167357 RedButton!
> Jun 23 09:06:25 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:06:25.167542 RedButton:
> door is closed, locking immediately
> Jun 23 09:06:25 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:06:25.167677
> movelLatch: already Locked
> Jun 23 09:06:25 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:06:25.167824 Green
> button pressed, unlocking
> Jun 23 09:06:25 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:06:25.168082 moveLatch:
> now Unlocking
> Jun 23 09:06:25 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:06:25.523116 moveLatch:
> state at exit: State{Door: Closed, Latch: Unlocked}
> Jun 23 09:06:25 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:06:25.524301 Notifying
> for {Unlocked Closed}: map[door:[Closed] latch:[Unlocked]]
> Jun 23 09:06:25 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:06:25.525262 Now
> State{Door: Closed, Latch: Unlocked}, was State{Door: Closed, Latch:
> Locked} at 2018-06-23 09:06:25.523285074 +0300 EEST
>
>
> Това изглежда като някой да е натиснал едновременно двата бутона.
>
> Понеже след това никой не е излизал (а вечерта който е бил последен е
> излязъл нормално - отваряне на вратата, червен бутон, затваряне,
> заключване), това е доста вероятно да е някакво окъсяване по
> жиците/намокряне, но все пак ми се иска да изключа човешкия фактор, та
> - който си е тръгвал последен, да каже имало ли е още някой:)
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180624/262dec2d/attachment.html>


More information about the Us mailing list