[Us] yellow_taxi

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Thu Nov 22 12:31:07 EET 2018


Здравейте, г-жо Кукева,

Благодаря ви за отправеното предложение! Ще се постарая до няколко дни да
ви върна отговор и да задвижим подписването на договора.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org


On Tue, Nov 20, 2018 at 1:08 PM <s.kukeva at yellow333.com> wrote:

> Здравейте,
>
>
>
>
>
> Приложено Ви изпращам нашето предложение за корпоративно извозване на
> Вашите клиенти и служители  по два начина, при нужда да им кредитирате
> транспорта:
>
> ·         Електронно
>
> ·         Хартиен ваучер
>
> Изпращам ви пакет за абонаментен таксиметров превоз и стандартния ни
> договор за услуга.
>
>
>
>
>
> Оставам на разположение за въпроси и коментари.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Поздрави!
>
>
>
>
>
> [image: cid:image003.jpg at 01D25639.B9A4B6F0]
>
> *Светла Кукева*
>
> Мениджър Отдел Корпоративни клиенти
>
> Йелоу 333 АД
>
> T: +359 2 962 13 33
>
> M: +359 889 868 911
>
> E: s.kukeva at yellow333.com
>
> W: www.yellow333.com
>
>
>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181122/3c2ed99f/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3579 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181122/3c2ed99f/attachment.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3579 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181122/3c2ed99f/attachment-0001.jpg>


More information about the Us mailing list