[Us] Покана за участие в проучване

Strategma Agency noreply at strategma.bg
Fri Nov 23 11:59:36 EET 2018


 
Уважаеми абонат на портала STRATEGY.BG,

В периода 22 ноември - 10 декември 2018 г.
Вие сте поканен/а да участвате в
ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА
ПРАКТИКИТЕ НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ПРИ
ВЗЕМАНЕТО НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ на
следния адрес, който е персонален за
Вас:
https://survey.gateway.bg/index.php/854266?token=fYdRXYd7b9Z2Ubg&lang=bg
[https://survey.gateway.bg/index.php/854266?token=fYdRXYd7b9Z2Ubg&lang=bg]

Анкетата е напълно анонимна.
Необходимо време за попълване на
въпросника – 15 минути.

Предмет на проучването са различните
форми на взаимодействие – пряко или
чрез представителство – за реално
включване на гражданите в процеса на
формирането на политики и решения от
национално и регионално значение.
Въпросите адресират широко приложно
поле: чия да е инициативата за
партньорство, какви да са формите на
взаимодействие, срокове и ангажименти
на комуникацията.

Изследването е част от дейностите по
проект „Администрацията и
гражданското общество – партньорство
в управлението“, изпълняван от
Администрацията на Министерския
съвет и реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна
програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.
Проучването се осъществява от екип на
Агенция СТРАТЕГМА ООД. Можете да
прегледате Писмото за подкрепа,
издадено от МС на адрес
http://www.strategma.bg/files/letters4support/letter_presenting_strategma.pdf . 

Резултатите от изследването ще бъдат
публикувани на Портала за обществени
консултации.

УЧАСТВАЙТЕ!
https://survey.gateway.bg/index.php/854266?token=fYdRXYd7b9Z2Ubg&lang=bg
[https://survey.gateway.bg/index.php/854266?token=fYdRXYd7b9Z2Ubg&lang=bg]
Поздрави,

Екипът на Агенция СТРАТЕГМА

Ако НЕ ЖЕЛАЕТЕ да участвате в
проучването, моля последвайте
следната препратка:
https://survey.gateway.bg/index.php/optout/tokens/854266?langcode=bg&token=fYdRXYd7b9Z2Ubg
[https://survey.gateway.bg/index.php/optout/tokens/854266?langcode=bg&token=fYdRXYd7b9Z2Ubg]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181123/14d58ed0/attachment.html>


More information about the Us mailing list