[Us] Issue 221

Alex Milanov alex at i4web.biz
Sat Aug 3 17:33:48 EEST 2019


За мен също е неприемливо такъв тип отношение.

On 3.08.19 г. 17:28 ч., Vasil Kolev wrote:
> Ако караме така, може ли да налепя надпис "no venci" на всичката
> техника, която аз съм дарил, или която е моя или по някакъв начин
> свързана с феста и стои в лаба? Ще ми отнеме известно време и ще ти
> угася малко service-и.
>
> За това и питам УС - това приемливо ли е? Аз лично приемам стикер "no
> openfest" като покана да се изнесем, и смятам ако видя такъв, точно
> това да направя. Намирам го за отвратително отношение, и ако считате,
> че фестът, аз, или нещо свързано с нас не е допринесло, не допринася за
> лаба и само се възползва от лабови ресурси, може да реша проблема.
>
> On Sat, 3 Aug 2019 16:12:59 +0300
> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
>
>> Това е лично мое отношение. Купувам хардуер с лични пари, и го
>> дарявам с определена цел. УС не е намесен, като решение и като
>> изказване на гледна точка.
>> Венци
>>
>>
>> On Sat, Aug 3, 2019, 16:09 Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
>>
>>> https://github.com/initLab/initLab/issues/221#issuecomment-517655411
>>>
>>> Не знам какво точно да кажа по темата стикери "NO OPENFEST", но ако
>>> това е отношението на УС и лаба към феста, да преосмисля
>>> отношенията на двете и да се изнесем?
>>> _______________________________________________
>>> Us mailing list
>>> Us at initlab.org
>>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>>   
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190803/c954cf12/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list