[Us] ДАНС са превъзходници!

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Wed Feb 13 11:13:17 EET 2019


Цитирам:

До 15 февруари ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения на
> служителите си относно задълженията им по Закона за мерките срещу
> изпирането на пари
> Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
> въведе срок до 15 февруари всяка година да се изпраща до дирекция
> "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" *план
> за текущата година относно въвеждащо и продължаващо обучение на служителите
> с цел запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането
> му.  Това задължение се отнася за всички ЮЛНЦ, като обученията са насочени
> към управляващите и служителите на ръководни функции. *
> БЦНП изготви *примерно уведомление
> <https://bcnl.us10.list-manage.com/track/click?u=41a75500417a66e3063ce1edd&id=5e312092e0&e=f2f5a3d6ac>*,
> което ЮЛНЦ могат да изпратят до ДАНС, за да изпълнят задължението си. *(Уведомлението
> може да се изпрати по пощата с обратна разписка на посочения в него адрес
> на ДАНС.)*


С такива мерки знаем, че държавата е предприела всички възможни мерки за
борбата с прането на пари, си мисля аз.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190213/8b34ff5b/attachment.html>


More information about the Us mailing list