[Us] ДАНС са превъзходници!

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Wed Feb 13 15:34:21 EET 2019


Те я и статията:
http://bcnl.org/news/vazhno-za-vsichki-yulnts.html

Ще ползвам шаблона, евентуално с леки промени, и толкоз.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org


On Wed, Feb 13, 2019 at 11:57 AM Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com>
wrote:

> В една финансова фирма където работех, при постъпване подписвахме
> декларации че сме запознати със ЗМИП, и отделно секретарката ни гонеше
> всеки месец с една книга, да се разписваме. Реален инструктаж не сме имали
> никога, а като питах за какво се подписвам, отговора беше "ми няма да
> укриваш данъци и да правиш сделки на клиенти без да са осчетоводени, т'ва
> е".
>
> On Wed, Feb 13, 2019, 11:51 Vasil Kolev <vasil at ludost.net wrote:
>
>> Или УС (новия, най-вероятно) да каже,че са били обучени, би трябвало
>> да има такъв хак? При условие, че УС е приел едно време мерките, дето
>> предпазват от пране на пари (и сигурно даже сме ги чели)?
>>
>> On Wed, 13 Feb 2019 11:46:08 +0200
>> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
>>
>> > Тоест някой да проведе обучение на членовете на УС?
>> >
>> > On Wed, Feb 13, 2019, 11:38 Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com
>> > wrote:
>> >
>> > > > обучение за управляващите и служителите с ръководни функции в
>> > > организацията с оглед запознаването им с изискванията на Закона за
>> > > мерките срещу изпирането на пари и актовете по прилагането му
>> > >
>> > > On Wed, Feb 13, 2019 at 11:35 AM Vasil Kolev <vasil at ludost.net>
>> > > wrote:
>> > > >
>> > > > On Wed, 13 Feb 2019 11:13:17 +0200
>> > > > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
>> > > >
>> > > > > Цитирам:
>> > > > >
>> > > > > До 15 февруари ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения
>> > > > > на
>> > > > > > служителите си относно задълженията им по Закона за мерките
>> > > > > > срещу изпирането на пари
>> > > > > > Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу
>> > > > > > изпирането на пари въведе срок до 15 февруари всяка година да
>> > > > > > се изпраща до дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна
>> > > > > > агенция "Национална сигурност" *план за текущата година
>> > > > > > относно въвеждащо и продължаващо обучение на служителите с
>> > > > > > цел запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по
>> > > > > > прилагането му.  Това задължение се отнася за всички ЮЛНЦ,
>> > > > > > като обученията са насочени към управляващите и служителите
>> > > > > > на ръководни функции. * БЦНП изготви *примерно уведомление
>> > > > > > <
>> > >
>> https://bcnl.us10.list-manage.com/track/click?u=41a75500417a66e3063ce1edd&id=5e312092e0&e=f2f5a3d6ac
>>
>> > > >*,
>> > > > > > което ЮЛНЦ могат да изпратят до ДАНС, за да изпълнят
>> > > > > > задължението си. *(Уведомлението може да се изпрати по пощата
>> > > > > > с обратна разписка на посочения в него адрес на ДАНС.)*
>> > > > >
>> > > > >
>> > > > > С такива мерки знаем, че държавата е предприела всички възможни
>> > > > > мерки за борбата с прането на пари, си мисля аз.
>> > > >
>> > > > Ние всъщност нямаме служители, та има ли нужда?
>> > > > _______________________________________________
>> > > > Us mailing list
>> > > > Us at initlab.org
>> > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>> > > _______________________________________________
>> > > Us mailing list
>> > > Us at initlab.org
>> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>> > >
>>
>> _______________________________________________
>> Us mailing list
>> Us at initlab.org
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190213/fb2ffaf3/attachment.html>


More information about the Us mailing list