[Us] ДАНС са превъзходници!

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Wed Feb 13 11:56:43 EET 2019


В една финансова фирма където работех, при постъпване подписвахме
декларации че сме запознати със ЗМИП, и отделно секретарката ни гонеше
всеки месец с една книга, да се разписваме. Реален инструктаж не сме имали
никога, а като питах за какво се подписвам, отговора беше "ми няма да
укриваш данъци и да правиш сделки на клиенти без да са осчетоводени, т'ва
е".

On Wed, Feb 13, 2019, 11:51 Vasil Kolev <vasil at ludost.net wrote:

> Или УС (новия, най-вероятно) да каже,че са били обучени, би трябвало
> да има такъв хак? При условие, че УС е приел едно време мерките, дето
> предпазват от пране на пари (и сигурно даже сме ги чели)?
>
> On Wed, 13 Feb 2019 11:46:08 +0200
> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
>
> > Тоест някой да проведе обучение на членовете на УС?
> >
> > On Wed, Feb 13, 2019, 11:38 Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com
> > wrote:
> >
> > > > обучение за управляващите и служителите с ръководни функции в
> > > организацията с оглед запознаването им с изискванията на Закона за
> > > мерките срещу изпирането на пари и актовете по прилагането му
> > >
> > > On Wed, Feb 13, 2019 at 11:35 AM Vasil Kolev <vasil at ludost.net>
> > > wrote:
> > > >
> > > > On Wed, 13 Feb 2019 11:13:17 +0200
> > > > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> > > >
> > > > > Цитирам:
> > > > >
> > > > > До 15 февруари ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения
> > > > > на
> > > > > > служителите си относно задълженията им по Закона за мерките
> > > > > > срещу изпирането на пари
> > > > > > Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу
> > > > > > изпирането на пари въведе срок до 15 февруари всяка година да
> > > > > > се изпраща до дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна
> > > > > > агенция "Национална сигурност" *план за текущата година
> > > > > > относно въвеждащо и продължаващо обучение на служителите с
> > > > > > цел запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по
> > > > > > прилагането му.  Това задължение се отнася за всички ЮЛНЦ,
> > > > > > като обученията са насочени към управляващите и служителите
> > > > > > на ръководни функции. * БЦНП изготви *примерно уведомление
> > > > > > <
> > >
> https://bcnl.us10.list-manage.com/track/click?u=41a75500417a66e3063ce1edd&id=5e312092e0&e=f2f5a3d6ac
>
> > > >*,
> > > > > > което ЮЛНЦ могат да изпратят до ДАНС, за да изпълнят
> > > > > > задължението си. *(Уведомлението може да се изпрати по пощата
> > > > > > с обратна разписка на посочения в него адрес на ДАНС.)*
> > > > >
> > > > >
> > > > > С такива мерки знаем, че държавата е предприела всички възможни
> > > > > мерки за борбата с прането на пари, си мисля аз.
> > > >
> > > > Ние всъщност нямаме служители, та има ли нужда?
> > > > _______________________________________________
> > > > Us mailing list
> > > > Us at initlab.org
> > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing list
> > > Us at initlab.org
> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > >
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190213/64b960fc/attachment.html>


More information about the Us mailing list