[Us] Дневен ред за ОС 2019-03-16

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Thu Feb 14 11:06:30 EET 2019


Смисъла от такова събрание е, да не се събират прекалено много текущи неща,
и събранията да стават по 3 часа (както последното). Затова предложих в
края им да се насрочва следващо, а (мисля че) Владо допълни, да се правят
по-често т.е. не на 3 месеца, ами примерно всеки месец. В крайна сметка се
взе решение (
https://github.com/initLab/initLab/blob/master/protocols/20190209protocol.txt)
дори и само с 3 гласа, следващото събрание да е 1 месец след текущото.
Ако смяташ че ти е прекалено натоварващо да участваш в толкова чести
събрания на УС, може ли да го заявиш в началото на общото събрание, за да
го имат предвид членовете при гласуването за нов УС?
Венци


On Thu, Feb 14, 2019, 10:40 Vasil Kolev <vasil at ludost.net wrote:

> Е ние нали правихме? Не би трябвало да правим друго, т.е. ние сме
> сравнително нелегитимни :) Освен ако не е за ДАНС-ката простотия, което
> можем да го гласуваме и по mail.
>
> On Thu, 14 Feb 2019 09:20:09 +0200
> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
>
> > Хора, правим ли УС преди ОС? Имам подобен спомен, но не виждам нищо в
> > писмото.
> >
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org
> >
> >
> > On Mon, Feb 11, 2019 at 2:07 PM Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:
> >
> > > Здравейте,
> > >
> > > На последното заседание на УС приехме да направим общо събрание на
> > > 16 март 2019 г. от 16:00 ч. Тъй като трябва да го обявим поне месец
> > > предварително, нека видим в какво ще се състои дневният ред:
> > >
> > > 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
> > >
> > > 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
> > >
> > > 3. Избиране на УС
> > >
> > > 4. Разни
> > >
> > > Единствената точка, за която според мен има някакви въпросителни, е
> > > за избиране на УС. Според чл. 16, ал.2 от Устава
> > > <
> https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
> >членовете
> > > на УС се избират за срок от 3 години (ЗЮЛНЦ позволява този срок да
> > > бъде до 5 години). Преглеждайки протоколите от минали ОС в Github,
> > > последните "пълни избори" за членове на управителен съвет са
> > > проведени през 2016-та година, което означава, че може би на
> > > предстоящото ОС трябва отново да направим такива. Някой има ли
> > > различно мнение по темата?
> > >
> > > Иво
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing list
> > > Us at initlab.org
> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > >
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190214/0701968f/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list