[Us] Дневен ред за ОС 2019-03-16

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Thu Feb 14 12:21:54 EET 2019


Моята идея е да се насрочват, дори да няма ясен дневен ред. В периода между
двете събрания, се агрегират въпроси и проблеми за обсъждане. Като наближи
датата, ако има реална нужда от събрание - обявява се и се случа. Ако няма
- просто не се обявява, и се отмества примерно с 1 месец напред. Така
хората от УС (и заинтересованите членове) могат да си планират от рано кога
ще е събранието, а ако се отмени поради липса на нужда, ще са свободни.

В случая с предстоящото ОС, изглежда по-смислено да има събрание на УС след
ОС, за да може новоизбрания състав да разгледа текущите задачи и проблеми
(гитхъб и новоизникнали) и да ги приоритизира. След избирането на УС,
новите му членове да си насрочат кога да им е събранието, а друго такова
преди ОС да няма.

Как ви се вижда идеята?

Венци


On Thu, Feb 14, 2019 at 11:45 AM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> Притеснява ме по-скоро това, че сме решили, че ще избираме нов УС,
> което в общи линии малко смъква легитимността на този. Не съобразих на
> гласуването, че всъщност се пада преди общото събрание.
>
> В такъв смисъл ако си е насрочено, нека да се проведе, и да не слагаме
> много сериозни решения в дневния ред, понеже донякъде изглежда като
> изземване на работата на следващото УС (което може да е от съвсем други
> хора).
>
> On Thu, 14 Feb 2019 11:06:30 +0200
> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
>
> > Смисъла от такова събрание е, да не се събират прекалено много текущи
> > неща, и събранията да стават по 3 часа (както последното). Затова
> > предложих в края им да се насрочва следващо, а (мисля че) Владо
> > допълни, да се правят по-често т.е. не на 3 месеца, ами примерно
> > всеки месец. В крайна сметка се взе решение (
> >
> https://github.com/initLab/initLab/blob/master/protocols/20190209protocol.txt
> )
> > дори и само с 3 гласа, следващото събрание да е 1 месец след текущото.
> > Ако смяташ че ти е прекалено натоварващо да участваш в толкова чести
> > събрания на УС, може ли да го заявиш в началото на общото събрание,
> > за да го имат предвид членовете при гласуването за нов УС?
> > Венци
> >
> >
> > On Thu, Feb 14, 2019, 10:40 Vasil Kolev <vasil at ludost.net wrote:
> >
> > > Е ние нали правихме? Не би трябвало да правим друго, т.е. ние сме
> > > сравнително нелегитимни :) Освен ако не е за ДАНС-ката простотия,
> > > което можем да го гласуваме и по mail.
> > >
> > > On Thu, 14 Feb 2019 09:20:09 +0200
> > > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> > >
> > > > Хора, правим ли УС преди ОС? Имам подобен спомен, но не виждам
> > > > нищо в писмото.
> > > >
> > > > Vladimir Vassilev
> > > > root @ init Lab
> > > > +359 885 448475
> > > > http://initlab.org
> > > >
> > > >
> > > > On Mon, Feb 11, 2019 at 2:07 PM Ivaylo Markov <ivo at schupen.net>
> > > > wrote:
> > > > > Здравейте,
> > > > >
> > > > > На последното заседание на УС приехме да направим общо събрание
> > > > > на 16 март 2019 г. от 16:00 ч. Тъй като трябва да го обявим
> > > > > поне месец предварително, нека видим в какво ще се състои
> > > > > дневният ред:
> > > > >
> > > > > 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
> > > > >
> > > > > 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
> > > > >
> > > > > 3. Избиране на УС
> > > > >
> > > > > 4. Разни
> > > > >
> > > > > Единствената точка, за която според мен има някакви
> > > > > въпросителни, е за избиране на УС. Според чл. 16, ал.2 от Устава
> > > > > <
> > >
> https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
>
> > > >членовете
> > > > > на УС се избират за срок от 3 години (ЗЮЛНЦ позволява този срок
> > > > > да бъде до 5 години). Преглеждайки протоколите от минали ОС в
> > > > > Github, последните "пълни избори" за членове на управителен
> > > > > съвет са проведени през 2016-та година, което означава, че може
> > > > > би на предстоящото ОС трябва отново да направим такива. Някой
> > > > > има ли различно мнение по темата?
> > > > >
> > > > > Иво
> > > > > _______________________________________________
> > > > > Us mailing list
> > > > > Us at initlab.org
> > > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > > >
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing list
> > > Us at initlab.org
> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > >
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190214/bd688c38/attachment.html>


More information about the Us mailing list