[Us] Дневен ред за ОС 2019-03-16

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Thu Feb 14 16:54:17 EET 2019


Понеже бях в среща/събитие от 19:30 въпросната вечер, е било обсъждано УС
седмица преди ОС, или поне такъв спомен имам от делегацията, която влезе по
време на събитийцето, за да кажат какво е решено, за това и питам.

Без да гледам протокола от УС си спомням, че се уговорихме да правим срещи
на 3 месеца, а далеч по-често да случваме нещоправенето, в което да правим
неща за Лаба. Пак ви напомням, че не ни куца вземането на решения колкото
реалните действия.

Ако ще правим УС по-скоро от след 3 месеца, бих предпочел да го случим
неформално веднага след общото събрание, така че ако има да се взимат
решения, да се вземат още тогава, когато новите са влезнали в длъжност,
вместо да отлагаме и да губим време в друг момент за това. Хем други хора
от ОС биха могли да пожелаят да повисят и за това.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org


On Thu, Feb 14, 2019 at 3:38 PM Alex Milanov <alex at i4web.biz> wrote:

> Здравейте,
>
> @ Владо, моя спомен е че в края се спряхме на датата 09.03.2019 са
> събрание на УС.
>
> Не обърнах внимание че мейла е за ОС и реших че просто е изместено
> събрането на УС.
>
> Иначе аз бях пропуснал момента с обсъждането на ОС в началото.
>
> Относно общо събрание, отчети, избори ... Ако има някакъв срок който така
> или иначе се пада
>
> тази пролет, нищо не пречи да се спази.
>
> За мен е важно, поне докато не излезем от червеното, да тръгнат нещата
> откъм проекти, събития
>
> инициативи да има по-често събирания на УС (не зависимо дали в този състав
> или друг)
>
> Вече като нещата са streamline-ати нищо не пречи срещите на УС да са в
> рамките на 15мин - час.
>
> Сашо
> На 14.02.19 в 12:21, Венцислав Атанасов написа:
>
> Моята идея е да се насрочват, дори да няма ясен дневен ред. В периода
> между двете събрания, се агрегират въпроси и проблеми за обсъждане. Като
> наближи датата, ако има реална нужда от събрание - обявява се и се случа.
> Ако няма - просто не се обявява, и се отмества примерно с 1 месец напред.
> Така хората от УС (и заинтересованите членове) могат да си планират от рано
> кога ще е събранието, а ако се отмени поради липса на нужда, ще са
> свободни.
>
> В случая с предстоящото ОС, изглежда по-смислено да има събрание на УС
> след ОС, за да може новоизбрания състав да разгледа текущите задачи и
> проблеми (гитхъб и новоизникнали) и да ги приоритизира. След избирането на
> УС, новите му членове да си насрочат кога да им е събранието, а друго
> такова преди ОС да няма.
>
> Как ви се вижда идеята?
>
> Венци
>
>
> On Thu, Feb 14, 2019 at 11:45 AM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
>
>> Притеснява ме по-скоро това, че сме решили, че ще избираме нов УС,
>> което в общи линии малко смъква легитимността на този. Не съобразих на
>> гласуването, че всъщност се пада преди общото събрание.
>>
>> В такъв смисъл ако си е насрочено, нека да се проведе, и да не слагаме
>> много сериозни решения в дневния ред, понеже донякъде изглежда като
>> изземване на работата на следващото УС (което може да е от съвсем други
>> хора).
>>
>> On Thu, 14 Feb 2019 11:06:30 +0200
>> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
>>
>> > Смисъла от такова събрание е, да не се събират прекалено много текущи
>> > неща, и събранията да стават по 3 часа (както последното). Затова
>> > предложих в края им да се насрочва следващо, а (мисля че) Владо
>> > допълни, да се правят по-често т.е. не на 3 месеца, ами примерно
>> > всеки месец. В крайна сметка се взе решение (
>> >
>> https://github.com/initLab/initLab/blob/master/protocols/20190209protocol.txt
>> )
>> > дори и само с 3 гласа, следващото събрание да е 1 месец след текущото.
>> > Ако смяташ че ти е прекалено натоварващо да участваш в толкова чести
>> > събрания на УС, може ли да го заявиш в началото на общото събрание,
>> > за да го имат предвид членовете при гласуването за нов УС?
>> > Венци
>> >
>> >
>> > On Thu, Feb 14, 2019, 10:40 Vasil Kolev <vasil at ludost.net wrote:
>> >
>> > > Е ние нали правихме? Не би трябвало да правим друго, т.е. ние сме
>> > > сравнително нелегитимни :) Освен ако не е за ДАНС-ката простотия,
>> > > което можем да го гласуваме и по mail.
>> > >
>> > > On Thu, 14 Feb 2019 09:20:09 +0200
>> > > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
>> > >
>> > > > Хора, правим ли УС преди ОС? Имам подобен спомен, но не виждам
>> > > > нищо в писмото.
>> > > >
>> > > > Vladimir Vassilev
>> > > > root @ init Lab
>> > > > +359 885 448475
>> > > > http://initlab.org
>> > > >
>> > > >
>> > > > On Mon, Feb 11, 2019 at 2:07 PM Ivaylo Markov <ivo at schupen.net>
>> > > > wrote:
>> > > > > Здравейте,
>> > > > >
>> > > > > На последното заседание на УС приехме да направим общо събрание
>> > > > > на 16 март 2019 г. от 16:00 ч. Тъй като трябва да го обявим
>> > > > > поне месец предварително, нека видим в какво ще се състои
>> > > > > дневният ред:
>> > > > >
>> > > > > 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
>> > > > >
>> > > > > 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
>> > > > >
>> > > > > 3. Избиране на УС
>> > > > >
>> > > > > 4. Разни
>> > > > >
>> > > > > Единствената точка, за която според мен има някакви
>> > > > > въпросителни, е за избиране на УС. Според чл. 16, ал.2 от Устава
>> > > > > <
>> > >
>> https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
>>
>> > > >членовете
>> > > > > на УС се избират за срок от 3 години (ЗЮЛНЦ позволява този срок
>> > > > > да бъде до 5 години). Преглеждайки протоколите от минали ОС в
>> > > > > Github, последните "пълни избори" за членове на управителен
>> > > > > съвет са проведени през 2016-та година, което означава, че може
>> > > > > би на предстоящото ОС трябва отново да направим такива. Някой
>> > > > > има ли различно мнение по темата?
>> > > > >
>> > > > > Иво
>> > > > > _______________________________________________
>> > > > > Us mailing list
>> > > > > Us at initlab.org
>> > > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>> > > > >
>> > >
>> > > _______________________________________________
>> > > Us mailing list
>> > > Us at initlab.org
>> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>> > >
>>
>> _______________________________________________
>> Us mailing list
>> Us at initlab.org
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>
>
> _______________________________________________
> Us mailing listUs at initlab.orghttp://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190214/7ff3e985/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list