[Us] Дневен ред за ОС 2019-03-16

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Thu Feb 14 17:10:53 EET 2019


Предложението на Владо ми звучи още по-смислено от моето, по-скоро аз съм
се объркал, кои събития се е коментирало да се случват по-често -
нещоправенето или УС.
Венци

On Thu, Feb 14, 2019 at 4:54 PM Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Понеже бях в среща/събитие от 19:30 въпросната вечер, е било обсъждано УС
> седмица преди ОС, или поне такъв спомен имам от делегацията, която влезе по
> време на събитийцето, за да кажат какво е решено, за това и питам.
>
> Без да гледам протокола от УС си спомням, че се уговорихме да правим срещи
> на 3 месеца, а далеч по-често да случваме нещоправенето, в което да правим
> неща за Лаба. Пак ви напомням, че не ни куца вземането на решения колкото
> реалните действия.
>
> Ако ще правим УС по-скоро от след 3 месеца, бих предпочел да го случим
> неформално веднага след общото събрание, така че ако има да се взимат
> решения, да се вземат още тогава, когато новите са влезнали в длъжност,
> вместо да отлагаме и да губим време в друг момент за това. Хем други хора
> от ОС биха могли да пожелаят да повисят и за това.
>
> По-здрави,
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
>
>
> On Thu, Feb 14, 2019 at 3:38 PM Alex Milanov <alex at i4web.biz> wrote:
>
>> Здравейте,
>>
>> @ Владо, моя спомен е че в края се спряхме на датата 09.03.2019 са
>> събрание на УС.
>>
>> Не обърнах внимание че мейла е за ОС и реших че просто е изместено
>> събрането на УС.
>>
>> Иначе аз бях пропуснал момента с обсъждането на ОС в началото.
>>
>> Относно общо събрание, отчети, избори ... Ако има някакъв срок който така
>> или иначе се пада
>>
>> тази пролет, нищо не пречи да се спази.
>>
>> За мен е важно, поне докато не излезем от червеното, да тръгнат нещата
>> откъм проекти, събития
>>
>> инициативи да има по-често събирания на УС (не зависимо дали в този
>> състав или друг)
>>
>> Вече като нещата са streamline-ати нищо не пречи срещите на УС да са в
>> рамките на 15мин - час.
>>
>> Сашо
>> На 14.02.19 в 12:21, Венцислав Атанасов написа:
>>
>> Моята идея е да се насрочват, дори да няма ясен дневен ред. В периода
>> между двете събрания, се агрегират въпроси и проблеми за обсъждане. Като
>> наближи датата, ако има реална нужда от събрание - обявява се и се случа.
>> Ако няма - просто не се обявява, и се отмества примерно с 1 месец напред.
>> Така хората от УС (и заинтересованите членове) могат да си планират от рано
>> кога ще е събранието, а ако се отмени поради липса на нужда, ще са
>> свободни.
>>
>> В случая с предстоящото ОС, изглежда по-смислено да има събрание на УС
>> след ОС, за да може новоизбрания състав да разгледа текущите задачи и
>> проблеми (гитхъб и новоизникнали) и да ги приоритизира. След избирането на
>> УС, новите му членове да си насрочат кога да им е събранието, а друго
>> такова преди ОС да няма.
>>
>> Как ви се вижда идеята?
>>
>> Венци
>>
>>
>> On Thu, Feb 14, 2019 at 11:45 AM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
>>
>>> Притеснява ме по-скоро това, че сме решили, че ще избираме нов УС,
>>> което в общи линии малко смъква легитимността на този. Не съобразих на
>>> гласуването, че всъщност се пада преди общото събрание.
>>>
>>> В такъв смисъл ако си е насрочено, нека да се проведе, и да не слагаме
>>> много сериозни решения в дневния ред, понеже донякъде изглежда като
>>> изземване на работата на следващото УС (което може да е от съвсем други
>>> хора).
>>>
>>> On Thu, 14 Feb 2019 11:06:30 +0200
>>> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
>>>
>>> > Смисъла от такова събрание е, да не се събират прекалено много текущи
>>> > неща, и събранията да стават по 3 часа (както последното). Затова
>>> > предложих в края им да се насрочва следващо, а (мисля че) Владо
>>> > допълни, да се правят по-често т.е. не на 3 месеца, ами примерно
>>> > всеки месец. В крайна сметка се взе решение (
>>> >
>>> https://github.com/initLab/initLab/blob/master/protocols/20190209protocol.txt
>>> )
>>> > дори и само с 3 гласа, следващото събрание да е 1 месец след текущото.
>>> > Ако смяташ че ти е прекалено натоварващо да участваш в толкова чести
>>> > събрания на УС, може ли да го заявиш в началото на общото събрание,
>>> > за да го имат предвид членовете при гласуването за нов УС?
>>> > Венци
>>> >
>>> >
>>> > On Thu, Feb 14, 2019, 10:40 Vasil Kolev <vasil at ludost.net wrote:
>>> >
>>> > > Е ние нали правихме? Не би трябвало да правим друго, т.е. ние сме
>>> > > сравнително нелегитимни :) Освен ако не е за ДАНС-ката простотия,
>>> > > което можем да го гласуваме и по mail.
>>> > >
>>> > > On Thu, 14 Feb 2019 09:20:09 +0200
>>> > > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
>>> > >
>>> > > > Хора, правим ли УС преди ОС? Имам подобен спомен, но не виждам
>>> > > > нищо в писмото.
>>> > > >
>>> > > > Vladimir Vassilev
>>> > > > root @ init Lab
>>> > > > +359 885 448475
>>> > > > http://initlab.org
>>> > > >
>>> > > >
>>> > > > On Mon, Feb 11, 2019 at 2:07 PM Ivaylo Markov <ivo at schupen.net>
>>> > > > wrote:
>>> > > > > Здравейте,
>>> > > > >
>>> > > > > На последното заседание на УС приехме да направим общо събрание
>>> > > > > на 16 март 2019 г. от 16:00 ч. Тъй като трябва да го обявим
>>> > > > > поне месец предварително, нека видим в какво ще се състои
>>> > > > > дневният ред:
>>> > > > >
>>> > > > > 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
>>> > > > >
>>> > > > > 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
>>> > > > >
>>> > > > > 3. Избиране на УС
>>> > > > >
>>> > > > > 4. Разни
>>> > > > >
>>> > > > > Единствената точка, за която според мен има някакви
>>> > > > > въпросителни, е за избиране на УС. Според чл. 16, ал.2 от Устава
>>> > > > > <
>>> > >
>>> https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
>>>
>>> > > >членовете
>>> > > > > на УС се избират за срок от 3 години (ЗЮЛНЦ позволява този срок
>>> > > > > да бъде до 5 години). Преглеждайки протоколите от минали ОС в
>>> > > > > Github, последните "пълни избори" за членове на управителен
>>> > > > > съвет са проведени през 2016-та година, което означава, че може
>>> > > > > би на предстоящото ОС трябва отново да направим такива. Някой
>>> > > > > има ли различно мнение по темата?
>>> > > > >
>>> > > > > Иво
>>> > > > > _______________________________________________
>>> > > > > Us mailing list
>>> > > > > Us at initlab.org
>>> > > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>> > > > >
>>> > >
>>> > > _______________________________________________
>>> > > Us mailing list
>>> > > Us at initlab.org
>>> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>> > >
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Us mailing list
>>> Us at initlab.org
>>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> Us mailing listUs at initlab.orghttp://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>
>> _______________________________________________
>> Us mailing list
>> Us at initlab.org
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190214/08f9a2dd/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list