[Us] Дневен ред за ОС 2019-03-16

Ivaylo Markov ivo at schupen.net
Sat Feb 16 14:14:50 EET 2019


Изглежда ще правим пълни избори. Тъй като ОС се пада точно след един
месец, мисля да пусна следния email до мейлинг листите днес:

  Здравейте,

  На последното събрание на УС насрочихме тазгодишното Общо събрание
  на сдружението за 16 март. Началото е от 16:00 и се очаква да
  приключим в рамките на 2-3 часа. Както винаги, събираме се в
  лекционната зала.

  Дневният ред е следният:

  1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението

  2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението

  3. Избиране на УС

  4. Разни

  Препоръчително е членовете на сдружението да присъстват. Всеки,
  който е заплатил членски внос за месец март преди началото на
  събранието, ще има право на глас. Можете да присъствате и ако не сте
  член на лаба, но няма да можете да гласувате за вземане на решения

Не разбрах последно какво правим със следващото заседание на УС -
отменяме го и правим "неформално" такова (каквото и да значи това) с
новите членове на УС веднага след ОС? Ако трябва да добавя и това
информативно към email-а?

On 13/02/2019 10:43, Vladimir Vassilev wrote:
> Дам, звучи си като да сме за пълни избори.
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org <http://initlab.org/>
>
>
> On Mon, Feb 11, 2019 at 3:28 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net
> <mailto:vasil at ludost.net>> wrote:
>
>   On Mon, 11 Feb 2019 14:07:10 +0200
>   Ivaylo Markov <ivo at schupen.net <mailto:ivo at schupen.net>> wrote:
>
>   > Здравейте,
>   >
>   > На последното заседание на УС приехме да направим общо събрание
>   на 16
>   > март 2019 г. от 16:00 ч. Тъй като трябва да го обявим поне месец
>   > предварително, нека видим в какво ще се състои дневният ред:
>   >
>   > 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
>   >
>   > 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
>   >
>   > 3. Избиране на УС
>   >
>   > 4. Разни
>   >
>   > Единствената точка, за която според мен има някакви
>   въпросителни, е за
>   > избиране на УС. Според чл. 16, ал.2 от Устава
>   >
>   <https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82>членовете
>   > на УС се избират за срок от 3 години (ЗЮЛНЦ позволява този срок да
>   > бъде до 5 години). Преглеждайки протоколите от минали ОС в Github,
>   > последните "пълни избори" за членове на управителен съвет са
>   > проведени през 2016-та година, което означава, че може би на
>   > предстоящото ОС трябва отново да направим такива. Някой има ли
>   > различно мнение по темата?
>   >
>   По принцип рядко се прибягва до "непълни" избори, т.е. само като се
>   избира допълнителен член на УС и така УС си довършва мандата, но при
>   условие, че тя мандат така и така си е на свършване, аз съм си за
>   пълни
>   избори.
>   _______________________________________________
>   Us mailing list
>   Us at initlab.org <mailto:Us at initlab.org>
>   http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190216/f81355a3/attachment.html>


More information about the Us mailing list