[Us] Дневен ред за ОС 2019-03-16

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Sun Feb 17 15:26:19 EET 2019


Колко лоша идея ще е, в същия ден от сутринта да направим Ардуинов ден (
https://day.arduino.cc/), и към 16:00 да направим кратка почивка (1-2
часа), да случим събранието, след което да си продължим с електрониките?
Евентуално и неделя да е продължение на евента, ако на хората не им се
остава по-късно.
Можем и директно за неделя да го обявим, но ще се развали традицията да е
на същата дата с останалите събития по света.
Венци

On Sat, Feb 16, 2019 at 2:15 PM Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:

> Изглежда ще правим пълни избори. Тъй като ОС се пада точно след един
> месец, мисля да пусна следния email до мейлинг листите днес:
>
> Здравейте,
>
> На последното събрание на УС насрочихме тазгодишното Общо събрание на
> сдружението за 16 март. Началото е от 16:00 и се очаква да приключим в
> рамките на 2-3 часа. Както винаги, събираме се в лекционната зала.
>
> Дневният ред е следният:
>
> 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
>
> 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
>
> 3. Избиране на УС
>
> 4. Разни
>
> Препоръчително е членовете на сдружението да присъстват. Всеки, който е
> заплатил членски внос за месец март преди началото на събранието, ще има
> право на глас. Можете да присъствате и ако не сте член на лаба, но няма да
> можете да гласувате за вземане на решения
>
> Не разбрах последно какво правим със следващото заседание на УС - отменяме
> го и правим "неформално" такова (каквото и да значи това) с новите членове
> на УС веднага след ОС? Ако трябва да добавя и това информативно към email-а?
>
> On 13/02/2019 10:43, Vladimir Vassilev wrote:
>
> Дам, звучи си като да сме за пълни избори.
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
>
>
> On Mon, Feb 11, 2019 at 3:28 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
>
>> On Mon, 11 Feb 2019 14:07:10 +0200
>> Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:
>>
>> > Здравейте,
>> >
>> > На последното заседание на УС приехме да направим общо събрание на 16
>> > март 2019 г. от 16:00 ч. Тъй като трябва да го обявим поне месец
>> > предварително, нека видим в какво ще се състои дневният ред:
>> >
>> > 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
>> >
>> > 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
>> >
>> > 3. Избиране на УС
>> >
>> > 4. Разни
>> >
>> > Единствената точка, за която според мен има някакви въпросителни, е за
>> > избиране на УС. Според чл. 16, ал.2 от Устава
>> > <
>> https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
>> >членовете
>> > на УС се избират за срок от 3 години (ЗЮЛНЦ позволява този срок да
>> > бъде до 5 години). Преглеждайки протоколите от минали ОС в Github,
>> > последните "пълни избори" за членове на управителен съвет са
>> > проведени през 2016-та година, което означава, че може би на
>> > предстоящото ОС трябва отново да направим такива. Някой има ли
>> > различно мнение по темата?
>> >
>> По принцип рядко се прибягва до "непълни" избори, т.е. само като се
>> избира допълнителен член на УС и така УС си довършва мандата, но при
>> условие, че тя мандат така и така си е на свършване, аз съм си за пълни
>> избори.
>> _______________________________________________
>> Us mailing list
>> Us at initlab.org
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>
>
> _______________________________________________
> Us mailing listUs at initlab.orghttp://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190217/7a8ef5ca/attachment.html>


More information about the Us mailing list