[Us] Общо събрание

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Thu Jan 17 15:30:51 EET 2019


Здравейте,
Тъй като считано от 01.01.2019 г. Марио Мишев вече не е член на Инит Лаб, а
според чл. 30 ал. 1 от ЗЮЛНЦ "Управителният съвет се състои най-малко от
три лица - членове на сдружението. ", би следвало да се избере негов
заместник, за да се запази обичайния брой на активни членове на УС (пет
лица).
Тъй като само ОС може да избира членове на УС, подканвам останалите членове
на УС да заседават (физически или виртуално), да насрочат дата за ОС и да я
съобщят официално на всички членове с 30-дневно предизвестие.
Поздрави,
Венци
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190117/b906ffe8/attachment.html>


More information about the Us mailing list