[Us] Fw: Introduction

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Jan 23 20:52:35 EET 2019


Ами можеш ли да слагаш и девойката на CC направо :)

(аз не мога да поема нещо по темата, че ...разни причини)

On Wed, 23 Jan 2019 20:42:28 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Аз съм с две ръце за това да участваме. Хем можем да повторим
> настолните игри и да изловим хората за снимка покрай това :)
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 
> On Wed, Jan 23, 2019 at 6:23 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> 
> >
> >
> > Begin forwarded message:
> >
> > Date: Wed, 23 Jan 2019 16:27:57 +0100
> > From: Galia Mancheva <galia at fsfe.org>
> > To: Yovko Lambrev <yovko at me.com>, Marian Marinov <mm at openfest.org>,
> > yana at ludost.net, Vasil Kolev <vasil at ludost.net> Subject: Re: Fwd:
> > Introduction
> >
> >
> > Привет на всички,
> >
> > Много благодаря за представянето и контакта.
> >
> > Както Йово спомена, търся съмишленици в България, с чиято помощ да
> > популяризираме кампанията "I Love Free Software" Day, която се
> > провежда от няколко години на 14ти февруари и се изразява в това да
> > се разпространяват онлайн банерите и графиките към слогана, а
> > офлайн се раздават стикери, картички и балони (които FSFE
> > предоставя) и се правят снимки на хората с тях, които също се
> > включват в онлайн пропагандата :) В препратения от Йовко имейл
> > могат да се видят използваните графики, както и да се придобие
> > някаква представа за кампанията случила се миналата година. Ще се
> > радвам ако ги разгледате и ако ви е интересно да се включите по
> > някакъв начин, ще ми е приятно да обсъдим възможности в подробности.
> >
> > Поздрави и надявам се, до скоро писане/чуване,
> >
> > Галя
> > On 23/01/2019 10:34, Yovko Lambrev wrote:
> > Здравейте всички!  
> > >
> > > Свързам ви с Галя, с която се запознах „виртуално“ съвсем скоро, а
> > > преди малко се чухме по телефона във връзка с кампания, за която
> > > можете да прочетете накратко в писмото, което препращам, а тя ако
> > > прецени може да добави още нещо.
> > >
> > > Тя е от FSFE и търси контакти с българската общност за текущи и
> > > бъдещи съвместни инициативи.
> > >
> > > @Галя, както ти разказах Мариян, Васил и Яна са тримата ключови
> > > носители на тежестта на организацията зад OpenFest в момента.
> > >
> > > Поздрави от Пловдив!
> > > Йовко
> > >
> > > Begin forwarded message:  
> > >>
> > >> From: Galia Mancheva <galia at fsfe.org>
> > >> Subject: Re: Introduction
> > >> Date: 21 January 2019, 12:52:03 EET
> > >> To: Ivan Dzheferov <ivan at trakia.tech>, Yovko Lambrev
> > >> <yovko at trakia.tech>
> > >>
> > >> Привет и от мен,
> > >>
> > >> Много ти благодаря за представянето и свръзката, Иване
> > >>
> > >> Приятно ми е да се запознаем електронно Йовко
> > >>
> > >> Както Иван спомена, на 14ти февруари FSFE ще направи еднодневна
> > >> кампания "I love free software", като идеята е да се промотира
> > >> използването на отворен и свободен софтуер и термините да станат
> > >> по-разпознаваеми. Таргет групата за момента са текита, тъй като
> > >> те знаят какво е отворен софтуер. Кампанията стартира преди
> > >> няколко години, но за момента популярността е предимно в
> > >> западната част на Европа, и тъй като аз съм българка, виждам
> > >> добра причина да се опитаме да направим нещо и на българска
> > >> сцена. Та, в този ред на мисли търся съмишленици на местно ниво.
> > >>
> > >> Замисълът е кампанията да се проведе чрез онлайн банери по
> > >> платформи и споделяне на графиките на съобщението по социални
> > >> мрежи, а офлайн чрез раздаване на стикери, картички, балони и
> > >> снимки на хора държащи този надпис (които също се включват в
> > >> онлайн пропагандата). Можеш да разгледаш как е било миналата
> > >> година на тези два линка: https://fsfe.org/campaigns/ilovefs/ и
> > >> https://fsfe.org/news/2018/news-20180212-01.en.html
> > >>
> > >> В случай, че би ти било интересно да участваш по някакъв начин,
> > >> ще се радвам да продължим разговора по телефон или друг тип
> > >> аудио. При евентуален интерес, бих изпратила въпросните банери,
> > >> както и да организираме физическите материали да са при вас.
> > >> Самата аз не съм сигурна дали надписи на английски биха били
> > >> адекватни и би ми било интересно да разбера какво е твоето
> > >> мнение и дали би посъветвал да ги преведем, както и съм отворена
> > >> за допълнителни предложения и идеи.
> > >>
> > >> Поздрави,
> > >>
> > >> Галя
> > >>
> > >> --
> > >> Galia Mancheva- Project Manager
> > >> Free Software Foundation Europe | www.fsfe.org
> > >> +49-30-27595290 (office)
> > >> +32 488 070 135 (mobile)
> > >> fingerprint: 4195 1315 E14A A00A 0119 6F17 8040 8B16 CADD 6573
> > >> Schönhauser Allee 6/7, 10119 Berlin, Germany
> > >> Registered at Amtsgericht Hamburg, VR 17030
> > >>
> > >>  
> > > --  
> > Galia Mancheva- Project Manager
> > Free Software Foundation Europe | www.fsfe.org
> > +49-30-27595290 (office)
> > +32 488 070 135 (mobile)
> > fingerprint: 4195 1315 E14A A00A 0119 6F17 8040 8B16 CADD 6573
> > Schönhauser Allee 6/7, 10119 Berlin, Germany
> > Registered at Amtsgericht Hamburg, VR 17030
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190123/f4c41ca9/attachment.sig>


More information about the Us mailing list