[Us] Предложение - цени co-working

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Fri Jan 25 12:20:05 EET 2019


Здравейте,

Имам идея за добавяне на нови цени за co-working, с които:
- да се привлекат хора, които не работят постоянно като co-worker-и
- да се даде възможност на хора, които посещават града/държавата за уикенд,
седмица или друг период, по-кратък от месец, да допринесат финансово за лаба
- да се съберат дори и малки приходи, от хора които работят примерно само
уикендите
Накратко, ето каква е идеята, която подлежи на коментари и промени:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EZLHP2AgMex0pNBXT6ErhhwP-3CRluGDxIOVWMRJFa8/edit?usp=sharing

И няколко real-life примера, защо съм предложил точно такива периоди:
1 ден - взимаш си work from home и искаш да цъкаш от лаба.
2 дни - уикенд, за хората които през седмицата работят от офис а през
уикендите работят като freelancer или по някой private project
4 дни - по един ден всяка седмица. пример - Camplight
7 дни - за гости на София, които искат да работят от хакерспейс, не от
хотела
8 дни - уикендите през целия месец. пример - Станислав и Йоан
30 дни - няма промяна

Понеже не ме бива с математиката и бизнеса, предполагам ще е добра идея да
се нагласят нещата така, че да излиза най-евтино плащането за по-дълъг
период (напр. в момента 30 дни по 2 лв са 60 лв, а не 64). Написал съм
предложението в този си вид, защото по-лесно се смята :)

Поздрави,
Венци
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190125/83c8cd8a/attachment.html>


More information about the Us mailing list