[Us] Init Lab - Smart Fab Lab partnership

Delcho Delchev delchodelchev at gmail.com
Wed Jan 30 17:25:13 EET 2019


Здравей Владо,
Благодаря за срещата, а и се  надявам, че беше полезна за двама ни!
Първоначалните идеи за възможни взаимодействия бих наредил тъй:
1. Споделяне на информация. И в двете места се  случват събития - нека
всеки рекламира другия.
2. Да правим общи събития.
- да случваме събития от ИЛ в СФЛ и обратно ( лан партито например)
- да измислим партньорски събития като СкрабФаб работилницата, която мислим
да организираме.
Тоест тук идеята е да смесим публики и обединим усилия.
3. Да си сътрудничим експертно ( ние като дизайнери и мейкъри, вие като It)
Така например може да съдействаме за пространствена и дизайн оптимизация на
ИЛ, а ИЛ може да ни помогне в някои ITи компютърни/мрежови проблеми и
проекти
4. Споделяне на ресурси между екипите на двете организации - технологии,
пространство, ноу-хау.
5. Създаване на общи продукти, услуги към членовете и клиентите на двете
организации.
Като прост пример към последната точка, може да помисли как нашите членове
да ползват ко-уъркинг спейс, а членовете на ИЛ - мейкърспейс машинки.

Ако нещо забравям или преиначавам - допълвай и коригира!
Организационно си мисля за следните стъпки :
1. Мозъчните тръстове на двете организации решават по отделно дали виждат
смисъл и помагат да доизмислим партньорството
2. Разписваме си едно просто долументче, описващо дейностите и сферите на
партньорство. Туй за поколенията и да не забравим откъде сме започнали
3. Размяна на лога и др. неща по представяне на съответните уеб и др.
пространства
4. Пилотни проекти по областите на партниране.

Поздрав!

Делчо Делчев
00359 886 31 6666
www.transformatori.net
www.smartfablab.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190130/abd53a7a/attachment.html>


More information about the Us mailing list