[Us] Ардуиновден - реклама на Роботев

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Fri Mar 15 22:29:35 EET 2019


Здравейте,
Роботев ни предоставиха малко джунджурии за евента утре. Дадоха и флаери за
едно събитие, свързано с електроника в СУ и един банер.
За флаерите предполагам няма проблем да ги оставим по масите. Колко е ОК да
им сложим банера някъде из лаба?
(прикачени са снимки и на трите неща)
Венци
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190315/cae4f7e1/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: IMG_20190315_222326.jpg
Type: image/jpeg
Size: 2217417 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190315/cae4f7e1/attachment-0003.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: IMG_20190315_222252.jpg
Type: image/jpeg
Size: 2107382 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190315/cae4f7e1/attachment-0004.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: IMG_20190315_222736.jpg
Type: image/jpeg
Size: 2197094 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190315/cae4f7e1/attachment-0005.jpg>


More information about the Us mailing list