[Us] vote.openfest.org

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Mon Oct 7 19:46:02 EEST 2019


На мен винаги ми е било полезно да видя какви лекции са били предлагани на
феста, пък макар и част от тези, които лично са ми интересни, да не влизат.
Преди време си мислих, че ще е яко да предложим на някои от неучаствалите
лектори да ги поканим за случване на нещото си в Лаба, ама за тая цел ще
трябва да сме отракали хубаво организирането, провеждането и записването на
събития, че да не бъде в тежест на никого да стават тия неща.

Относно самото гласуване - би трябвало на всички да им е ясно, че това не е
демокрация, а допитване до масите за това кое им е интересно. Критикуването
на отвореността на събитието е излишна, тъй като по същия начин инит Лаб е
open source проект, но въпреки това имаме решения, които не се аргументират
публично, и за които се водят разговори на живо или онлайн, без да са
достъпни до всеки любопитковец.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org


On Mon, Oct 7, 2019 at 4:21 PM Vencislav Atanasov <user89 at gmail.com> wrote:

> За първото не ми се спори, защото член на програмния комитет ми е казал
> как се случват нещата. Няма да назовавам кой, но смятам че може да му се
> вярва.
>
> За второто нямам доказателства, имам наблюдения към конкретна фирма, която
> е спонсор и ѝ се позволява да "bend the rules" - причината е очевидна, но
> не смятам че е коректно спрямо другите лектори да се делят на "равни" и
> "по-равни".
>
> За третото, прекрасен пример за това, OpenFest да се казва ClosedFest. Ако
> програмния комитет не може да се аргументира пред посетителите и лекторите
> за своя избор, значи наистина се приоритизира по не-публични критерии. Дали
> нещо е bullshit или не, най-добре могат да преценят посетителите които биха
> дошли, за да го гледат (или да не желаят да гледат).
>
> Венци
>
> П.П. това е лично мое мнение, не обвързвам други хора и организации с него.
>
> On 7.10.2019 г. 15:59 ч., Vasil Kolev wrote:
>
> Това е твое грешно мнение. Има други хора в листата, присъствали на
> програмен комитет, които знаят, че не е така. Също така сме си казали,
> че гласуването е консултативно и служи за подреждане на програмата, не
> е то единствената причина лекция да влезе/отпадне, иначе нямаше да
> имаме изобщо програмен комитет.
>
> Колкото до това, че спонсорите имат влияние в това кои лекции да
> влизат, това никога не е било така. Ако имаш доказателства за
> противното, кажи си, иначе stfu.
>
> Резултатите не се публикуват, щото на никой не му се спори защо
> bullshit лекция с много гласове не е влязла.
>
> On Mon, 7 Oct 2019 15:31:31 +0300
> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> <user89 at gmail.com> wrote:
>
>
> Принципно не пречи да пуснеш агитация, но има ли смисъл, при
> положение че никой от програмния екип не взима предвид мнението на
> хората, а вместо това се избират лекции по усмотрение на
> спонсорите/УС на ФОП? И по тази причина не се публикува резултата от
> гласуването.
>
> Венци
>
> П.П. това е лично мое мнение, не обвързвам други хора и организации с
> него.
>
>
> On Mon, Oct 7, 2019, 15:07 Vasil Kolev <vasil at ludost.net> <vasil at ludost.net> wrote:
>
>
> Някой иска ли да го пусне това в yo@, или да го засиля направо аз?
> _______________________________________________
> Us mailing listUs at initlab.orghttp://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
> _______________________________________________
> Us mailing listUs at initlab.orghttp://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20191007/f415d8d4/attachment.html>


More information about the Us mailing list