[Us] временен сървър в лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Sep 1 18:36:16 EEST 2019


Ще го платя от моя членски внос.
 
On Sun, 1 Sep 2019 18:13:26 +0300
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Лично за мен няма проблем, стига да се заплати колокация за времето на
> престой на машината (30 лв/месец).
> 
> Венци
> 
> On Sun, Sep 1, 2019, 11:32 Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> 
> > Добрутро,
> >
> > Накратко, linux-bg.org се изнася от текущия си colocation (където са
> > били безплатно от spnet, ама откатко са a1 им правят проблеми).
> > Вчера изнесохме единия им сървър и в момента е при мен в 3dc,
> > другия им още е в a1 и чакаше смяна на едни dns-и.
> >
> > dns-ите вече са в общи линии ок, остава да извадят другия сървър
> > (който се казва kashon) и да го преточат, че a1 са ги отфилтрирали
> > грубо.
> >
> > Въпросът ми е, може ли този сървър временно да се сложи в лаба?
> > Предполагам в рамките на месец ще се източи каквото има и ще се
> > угаси (той е старичък, 32 битов, даже предлагат да го дарят на
> > лаба, ама плюшкинизъм и т.н.).
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190901/cf556c8d/attachment.sig>


More information about the Us mailing list