[Us] Протокол от УС на Лаба - 2019.09.09

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Sep 10 13:11:40 EEST 2019


Последния път, като ги питахме, не можеха (нещата може да са се
променили от тогава). Домашния им вариант е по-евтин, фирмения им е на
същите пари, скоростта поне на теория трябва да е същата или подобна.

(явно е някакво много криво място за опъване, те ipacct се навиха точно
щото те самите са много наблизо)

On Tue, 10 Sep 2019 12:46:24 +0300
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Предложеннието е за cooolbox, имаше някакви аргументи за и против, но
> решихме да го обсъждаме и с теб.
> Венци
> 
> 
> On Tue, Sep 10, 2019, 00:17 Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> 
> > On Mon, 9 Sep 2019 23:05:35 +0300
> > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> >  
> > >
> > > По т.8 (смяна на интернет доставчика с по-евтин):
> > >
> > > Обсъдиха се аргументи като налична поддръжка, IP адреси и т.н.
> > > Иво ще обсъди въпроса с Крокодила уикенда, за да се изясни дали
> > > има логика в подобна маневра.
> > >  
> >
> > Местенето на услуги към самия лаб и ползването на стандартен
> > интернет доставчик (каквото сме правили преди) не са особено
> > съвместими, и трябва да се избере едното от двете, в общи линии.
> >
> > Няма да обяснявам иначе какво мисля за доставчиците, дето можем да
> > намерим наоколо, последно всички или бяха зле (online direct) или не
> > можеха да ни пуснат net.
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190910/b13a81cb/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list