[Us] Протокол от УС на Лаба - 2019.09.09

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Tue Sep 10 12:46:24 EEST 2019


Предложеннието е за cooolbox, имаше някакви аргументи за и против, но
решихме да го обсъждаме и с теб.
Венци


On Tue, Sep 10, 2019, 00:17 Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> On Mon, 9 Sep 2019 23:05:35 +0300
> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
>
> >
> > По т.8 (смяна на интернет доставчика с по-евтин):
> >
> > Обсъдиха се аргументи като налична поддръжка, IP адреси и т.н. Иво ще
> > обсъди въпроса с Крокодила уикенда, за да се изясни дали има логика в
> > подобна маневра.
> >
>
> Местенето на услуги към самия лаб и ползването на стандартен интернет
> доставчик (каквото сме правили преди) не са особено съвместими, и
> трябва да се избере едното от двете, в общи линии.
>
> Няма да обяснявам иначе какво мисля за доставчиците, дето можем да
> намерим наоколо, последно всички или бяха зле (online direct) или не
> можеха да ни пуснат net.
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190910/d666daa0/attachment.html>


More information about the Us mailing list