[Us] инфраструктурни мисли

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Sep 15 17:31:39 EEST 2019


On Sat, 7 Sep 2019 19:37:28 +0300
Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> On Sat, 7 Sep 2019 19:27:03 +0300
> Tocho Tochev <tocho at tochev.net> wrote:
> 
> > On 07/09/2019 12.57, Vasil Kolev wrote:  
> > > За пренасянето на зоната knot-а ли ще остане, или ще се сложи bind
> > > вместо него? аз нямам някакъв особено опит с knot-а по принцип, не
> > > знам за вас.    
> > 
> > bind, другите от УС (Владо не съм го питал) не сме работили с knot,
> > но сме работили с bind (аз, Венци и Иво).
> >   
> 
> Добре, някой има ли желание да го рине (така и така ще е полезен
> experience) или да го броя от задачите като местим с Иво domain-а?

Статус:

- dns-а е на spitfire, с bind
- slave-ове са моите + два на венци, единия нещо още отказва notify, но
  все пак дърпа
- reverse dns-а за v4 е с cname-и в самия initlab.org
- ddns-а също е ок вече.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190915/68edbd55/attachment.sig>


More information about the Us mailing list