[Us] Протокол от среща на УС, 2020-06-08

Alex Milanov alex at i4web.biz
Mon Jun 8 21:54:51 EEST 2020


# init Lab УС 2020-06-08

На 8-ми юни се проведе поредната среща на УС на init Lab
Начало: 20:00
Край: 21:45
Присъстваха: Владо, Точо, Венци, Иво, Алекс и Ардаваст (в по-късен момент)

## Дневен Ред
- Обсъждане на текущата ситуация, открехване на мерките и евентуално 
поетапно отваряне на лаба.
- Пространствата в лаба – нови, приспособяване и преместване на стари
- Разни

## Текуща ситуация, открехване на мерки ...
- Междинен вариант - Текущи мерки - ограничение на брой хора в 
помещения, с маски на закрито...(1/3 от капацитета)
     - Лекционната: по 2-ма на голяма маса, +1 диванче/бюро, на отворен 
прозорец
     - Рубито: 2-ма, на отворен прозорец
     - Студиото, Хаквариума, Междинното, Офисното: 1 при нужда
- Все още не третираме лаба като място за хенгаутване а място където да 
си свършим някаква работа
- Ще напишем пост (Владо), смислени мерки ...
- След 2-3 седмици може да прегледаме как е ситуацията

## Пространствата в лаба – нови, приспособяване и преместване на стари
- Предстои разговора с хазяйката
- Гласувахме и решихме работното да се приспособи от резерват(фиксиран 
коуъркинг) към място за 3D принтиране и подобни дейности. Предстои да се 
обсъдят евентуални варианти за лимитиране на достъпа - електронно 
заключване, интеграция с фауната ...Съответно варианта за фиксирано 
работно място отпада (поне докато не намерим адекватно място за тези 
цели - да е изолирано ...)

## Разни
- Следваща среща: 19.06 19:30
     - Дневен ред: Преоценка на текуща (епидемична) ситуация, Обсъждане 
варианти за достъп до работното


На 11.05.20 в 21:32, Alex Milanov написа:
> Присъстваха: Владо, Точо, Венци, Иво и Алекс
> Начало: 19:45
> Край: 21:15
>
> ## Дневен Ред
> - Мерки за лаба
> - ОС - как, кога
> - Дарения и Merchandising
> - Нов сървър за лаба - варианти - идеи
> - Разни
>
> ## Мерки за лаба
> - Да погледнем с какви консумативи може да заредим лаба
>     - спирт
>     - ръкавици
>     - маски - медицински
> - Да се сложи на вратата кратки инструкции (не се допускат без маски ...)
> - Да се пусне писмо с мерките и че не отслабваме мерките въпреки 
> отмяната на извънредното положение / че ще изчакаме за момента
>
> ## Общо Събрание
> - Ще бъде онлайн, линк ще се прати ден по-рано по мейл
> - Дата и час: 18.05 19:30 онлайн
> - Вариантите са jitsi и bbb
> - Анонса ще бъде пратен отделно от мерките
> - Ще се подготви протокола от ОС и в последствие ще се съберат 
> подписите на участниците
>
> ## Дарения и Merchandising
> - стъпка 1: paypal account -> може би premier
> - евентуално patreon account
> - merchandising - за в бъдеще
>
> ## Нова техника за лаба
> - ок сме хакмана да действа спрямо монтирането на SLA принтера в 
> хаквариума
> - за сега сме on hold за нов сървър
> - ок сме Венци да си остави още един 3d принтер в междинното
>
> ## Разни
> - следваща дата на УС 08.06.2020 19:30
>


More information about the Us mailing list