[Us] Протокол от среща на УС, 2020-06-19

Alex Milanov alex at i4web.biz
Mon Jun 22 13:01:46 EEST 2020


Начало: 19:45

## Дневен ред:
- Преоценка на текущата (епидемична) ситуация
- Обсъждане варианти за достъп до работното
- Обсъждане варианти за достъп до студиото
- Финансов отчет и протокол от ОС

Присъстват: Владо, Иво, Венци, Точо, Сашо
Водещ протокола: Венци

1. Преоценка на текущата (епидемична) ситуация
   - Вариант 1: запазване на мерките от сайта
   - Вариант 2: публикуване в сайта на предишните мерки
   - Гласуване: Венци, Точо, Алекс = вариант 1, Владо, Иво = вариант 2
   - Вариант 1 се приема, информацията ще се разпространи по социалните 
канали

2. Обсъждане варианти за достъп до работното
   1. Помещението остава отворено
   2. 3D принтерите с филамент ще бъдат с контрол на достъпа, който да 
не може лесно да се заобикаля
   3. Да се направи вентилация на прозрачния шкаф, ако хазяите позволят.
   4. След като се случи точка 3, и след като се направи контрол на 
достъпа на шкафа, SLA принтера да стои и да работи само там.
   5. Гласуване: приема се единодушно

3. Обсъждане варианти за достъп до студиото
   - Вариант 1: достъпа да остане отворен, и да се отмени ограничението 
че студиото е само за членове
   - Вариант 2: да се ограничи достъпа само за членове
   - Вариант 3: да пише че е само за членове, но да не се заключва
   - Гласуване: Точо, Иво, Владо, Алекс = Вариант 3, Венци = Вариант 2
   - Вариант 3 се приема, тоест запазваме текущото положение

4. Финансов отчет и протокол от ОС
   - финансовия отчет е готов, и ще се заведе електронно в ТР
   - протокола от ОС ще го изготви Венци по шаблона от 2019
   - Владо ще подпише и изпрати декларация и пълномощно

Край 22:10

Следващо УС: 20.07.2020 19:30


On 8.06.20 г. 21:54 ч., Alex Milanov wrote:
> # init Lab УС 2020-06-08
>
> На 8-ми юни се проведе поредната среща на УС на init Lab
> Начало: 20:00
> Край: 21:45
> Присъстваха: Владо, Точо, Венци, Иво, Алекс и Ардаваст (в по-късен 
> момент)
>
> ## Дневен Ред
> - Обсъждане на текущата ситуация, открехване на мерките и евентуално 
> поетапно отваряне на лаба.
> - Пространствата в лаба – нови, приспособяване и преместване на стари
> - Разни
>
> ## Текуща ситуация, открехване на мерки ...
> - Междинен вариант - Текущи мерки - ограничение на брой хора в 
> помещения, с маски на закрито...(1/3 от капацитета)
>     - Лекционната: по 2-ма на голяма маса, +1 диванче/бюро, на отворен 
> прозорец
>     - Рубито: 2-ма, на отворен прозорец
>     - Студиото, Хаквариума, Междинното, Офисното: 1 при нужда
> - Все още не третираме лаба като място за хенгаутване а място където 
> да си свършим някаква работа
> - Ще напишем пост (Владо), смислени мерки ...
> - След 2-3 седмици може да прегледаме как е ситуацията
>
> ## Пространствата в лаба – нови, приспособяване и преместване на стари
> - Предстои разговора с хазяйката
> - Гласувахме и решихме работното да се приспособи от резерват(фиксиран 
> коуъркинг) към място за 3D принтиране и подобни дейности. Предстои да 
> се обсъдят евентуални варианти за лимитиране на достъпа - електронно 
> заключване, интеграция с фауната ...Съответно варианта за фиксирано 
> работно място отпада (поне докато не намерим адекватно място за тези 
> цели - да е изолирано ...)
>
> ## Разни
> - Следваща среща: 19.06 19:30
>     - Дневен ред: Преоценка на текуща (епидемична) ситуация, Обсъждане 
> варианти за достъп до работното
>
>
> На 11.05.20 в 21:32, Alex Milanov написа:
>> Присъстваха: Владо, Точо, Венци, Иво и Алекс
>> Начало: 19:45
>> Край: 21:15
>>
>> ## Дневен Ред
>> - Мерки за лаба
>> - ОС - как, кога
>> - Дарения и Merchandising
>> - Нов сървър за лаба - варианти - идеи
>> - Разни
>>
>> ## Мерки за лаба
>> - Да погледнем с какви консумативи може да заредим лаба
>>     - спирт
>>     - ръкавици
>>     - маски - медицински
>> - Да се сложи на вратата кратки инструкции (не се допускат без маски 
>> ...)
>> - Да се пусне писмо с мерките и че не отслабваме мерките въпреки 
>> отмяната на извънредното положение / че ще изчакаме за момента
>>
>> ## Общо Събрание
>> - Ще бъде онлайн, линк ще се прати ден по-рано по мейл
>> - Дата и час: 18.05 19:30 онлайн
>> - Вариантите са jitsi и bbb
>> - Анонса ще бъде пратен отделно от мерките
>> - Ще се подготви протокола от ОС и в последствие ще се съберат 
>> подписите на участниците
>>
>> ## Дарения и Merchandising
>> - стъпка 1: paypal account -> може би premier
>> - евентуално patreon account
>> - merchandising - за в бъдеще
>>
>> ## Нова техника за лаба
>> - ок сме хакмана да действа спрямо монтирането на SLA принтера в 
>> хаквариума
>> - за сега сме on hold за нов сървър
>> - ок сме Венци да си остави още един 3d принтер в междинното
>>
>> ## Разни
>> - следваща дата на УС 08.06.2020 19:30
>>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> https://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us


More information about the Us mailing list