[Us] (no subject)

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Fri Nov 13 13:50:48 EET 2020


Здрасти отново,

Проведох разговор с хората от ЧЕЗ Разпределение и ми казаха, че ако не
предоставим исканите от тях документи, ще бъде прекратена процедурата по
смяната на доставчика на електричество и сметките ще продължат да са на
твое име. Моля те да придвижиш това днес, ако въобще е възможно, а в
противен случай да ми кажеш, ако не е възможно, за да търся други варианти.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
https://initlab.org <http://initlab.org/>


On Wed, Nov 11, 2020 at 3:12 PM Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Здрасти, Киро,
>
> Виж какво са ни пратили от ЧЕЗ. В кратце, твърдят, че липсват документи за
> правно основание за теб да отдаваш под наем имота. Би ли могъл да ми
> изпратиш някакви допълнителни документи според това, което са посочили в
> скоби, за да придвижим процедурата? Не съм сигурен как ще се случи тази
> работа с мое отсъствие, но ще направя каквото е възможно от моя страна, за
> да се случат нещата, ако успееш да ми пратиш документите или дори да се
> свържеш директно с ЧЕЗ, ако сметнеш за уместно.
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> https://initlab.org <http://initlab.org/>
>
>
> ---------- Forwarded message ---------
> From: Vladimir Vassilev <vlood at shtrak.eu>
> Date: Wed, Nov 11, 2020 at 3:04 PM
> Subject:
> To: <vloo at initlab.org>
>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20201113/e56a999e/attachment.html>


More information about the Us mailing list