[Us] Предложение за принципно решение относно COVID

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Apr 27 09:16:47 EEST 2021


Последните 11 дни за активни случаи в София:

https://prnt.sc/124n69s

С тези бройки влизаме в този режим от моето първоначално предложение:

*Между 11000 и 14000* активно болни в София (както бе седмица преди да се
> обяви поредното затваряне заради "3тата вълна") - прекратяват се събития и
> всякакви групови занимания в Лаба. Окей са наложителни посещения, но с
> дистанция между хората.


Ако следваме предложената от Алекс градация, тогава влизаме в този сценарий
между 10000-13000:

събития се случват само ако може да се осигури дистанция от 1.5м между
> хората, помещението е с отворени прозорци, хранене в Лаба не се допуска.


Хайде да се чуем довечера от 8 и/или да се видим с някой, който може да ми
помогне за товаро-разтоварването и евентуално сглабянето на новата секция,
и да решим как действаме и кой подход избираме.


On Sun, Mar 28, 2021 at 5:00 PM Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Здрасти ви,
>
> Надявам се да успея вкратце да ви представя визията си за това как трябва
> да подходим към текущата COVID криза. Критики, предложения за подобрения
> или промени и всякакви други коментари са силно желателни, за да стигнем до
> финален вид.
>
> *Къде стоим ние*: УС имат отговорността да се грижат за съществуването и
> просперирането на Лаба, без това да създава предпоставки за
> разпространението на болестта.
>
> *Цел на решението*: да определим твърдо и ясно правило с измерими
> метрики, на което да базираме последващи решения за появяващи се
> възможности за мероприятия в Лаба от какъвто и да било характер.
>
> *Предложение за метрики:* най-обективната метрика за идентифициране на
> текущия риск от създаване на предпоставка за разпространението на болестта
> в Лаба е броят заболели в София за последните 5 работни дни, тъй като освен
> текущото състояние от това се вижда и тенденцията. Конкретните данни могат
> да се видят в чист вид тук:
> https://data.egov.bg/data/view/492e8186-0d00-43fb-8f5e-f2b0b183b64f
>
> *Нива на консервативност:* предлагам няколко нива на консервативност в
> зависимост от броя активно болни в София и липса на възходяща тенденция:
>
>  1. *Под 8000* активно болни в София (както бе по някое време февруари,
>  2021, след когато пуснаха от 5 клас нагоре) - разрешени събития, присъствие
>  с маска по всяко време, освен при консумация на храна и напитки.
>  2. *Между 8000 и 11000 *активно болни в София (както стана към края на
>  февруари и началото на март, 2021) - събития се случват само ако може да се
>  осигури дистанция от 1.5м между хората, помещението е с отворени прозорци,
>  хранене в Лаба не се допуска.
>  3. *Между 11000 и 14000* активно болни в София (както бе седмица преди
>  да се обяви поредното затваряне заради "3тата вълна") - прекратяват се
>  събития и всякакви групови занимания в Лаба. Окей са наложителни посещения,
>  но с дистанция между хората.
>  4. *От 14000 нагоре* активно болни в София (както е в момента) -
>  посещаването на Лаба не се препоръчва и се осъществява единствено за важни
>  конкретни задачи без излишно застояване в Лаба.
>
>
> *Противоепидемични мерки*, които можем да вземем за превенция, без
> значение нивото на консервативност, което сме приложили:
>
>  1. Използване на ултра-виолетова лампа в помещенията, в които предстои
>  или са се извършвали определени дейности (продължителност спрямо
>  документацията на устройството).
>  2. Постоянно използване на пречиствател на въздуха, ако е доказана
>  ефективността му против вируса или ФПЧ, както и наличието на HEPA филтър.
>  3. Постоянна наличност на свеж въздух чрез отворен прозорец в
>  помещенията, в които работят хора.
>  4. Дезинфекция със спрей на работните повърхности и инструменти след
>  използването им.
>
>
> *Режим на достъпа:*
>
> Тъй като към момента не можем да предоставим отдалечен контрол на достъпа
> до Лаба, всякакви мероприятия и посещения в Лаба се случват чрез уговорка с
> член на УС, който поема отговорността да организира дезинфекцията и
> прилагането на съответните мерки, без значение кое ниво на консервативност
> е приложено.
>
> - - -
>
> Оставам отворен за предложения за корекции, като се надявам скоро да можем
> да стигнем до финално решение, което да публикуваме на сайта.
>
> По-здрави,
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> https://initlab.org <http://initlab.org/>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20210427/501c1d88/attachment.html>


More information about the Us mailing list