[Us] Предложение за принципно решение относно COVID

Alex Milanov alex at i4web.biz
Tue Apr 27 12:30:59 EEST 2021


Здравейте,

Аз имам ангажименти тая вечер. Ако искате може утре/ в другиден да го 
направим.

Ако ще ползваме метрики, нека да са от по-достъпните (заболели/ден примерно)

Или да ги интегрираме по някакъв начин в сайта, за да могат лесно да се 
чекват.

Иначе мисля че може да поотпуснем малко мерките дори и без да е 
обвързано това с метрики.

Иначе градацията, която аз предложих е просто една идея по-отпуснат 
вариант на това, което Владо предложи.

За мен е най-важно да обезпечим да има препарати за дизинфекция на 
работните пространства и еветнуално

на помещение след събитие + може би правило да има 1 ден буфер между 
събития в едно помещение.

От там насетне може да затягаме и отпускаме мерките, спрямо преценката 
на УС.

Ако това ще го автоматизираме с метрики, ще е хубаво да изкосурим 
някакъв widget за сайта.

Това е от мен.

По-здрави!

СашоOn 27.04.21 г. 9:16 ч., Vladimir Vassilev wrote:
> Последните 11 дни за активни случаи в София:
>
> https://prnt.sc/124n69s
>
> С тези бройки влизаме в този режим от моето първоначално предложение:
> *
> *
>
>   *Между 11000 и 14000* активно болни в София (както бе седмица
>   преди да се обяви поредното затваряне заради "3тата вълна") -
>   прекратяват се събития и всякакви групови занимания в Лаба. Окей
>   са наложителни посещения, но с дистанция между хората.
>
>
> Ако следваме предложената от Алекс градация, тогава влизаме в този 
> сценарий между 10000-13000:
>
>   събития се случват само ако може да се осигури дистанция от 1.5м
>   между хората, помещението е с отворени прозорци, хранене в Лаба не
>   се допуска.
>
>
> Хайде да се чуем довечера от 8 и/или да се видим с някой, който може 
> да ми помогне за товаро-разтоварването и евентуално сглабянето на 
> новата секция, и да решим как действаме и кой подход избираме.
>
>
> On Sun, Mar 28, 2021 at 5:00 PM Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org 
> <mailto:vloo at initlab.org>> wrote:
>
>   Здрасти ви,
>
>   Надявам се да успея вкратце да ви представя визията си за това как
>   трябва да подходим към текущата COVID криза. Критики, предложения
>   за подобрения или промени и всякакви други коментари са силно
>   желателни, за да стигнем до финален вид.
>
>   *Къде стоим ние*: УС имат отговорността да се грижат за
>   съществуването и просперирането на Лаба, без това да създава
>   предпоставки за разпространението на болестта.
>
>   *Цел на решението*: да определим твърдо и ясно правило с измерими
>   метрики, на което да базираме последващи решения за появяващи се
>   възможности за мероприятия в Лаба от какъвто и да било характер.
>
>   *Предложение за метрики:* най-обективната метрика за
>   идентифициране на текущия риск от създаване на предпоставка за
>   разпространението на болестта в Лаба е броят заболели в София за
>   последните 5 работни дни, тъй като освен текущото състояние от
>   това се вижда и тенденцията. Конкретните данни могат да се видят в
>   чист вид тук:
>   https://data.egov.bg/data/view/492e8186-0d00-43fb-8f5e-f2b0b183b64f
>
>   *Нива на консервативност:* предлагам няколко нива на
>   консервативност в зависимост от броя активно болни в София и липса
>   на възходяща тенденция:
>
>   1. *Под 8000* активно болни в София (както бе по някое време
>     февруари, 2021, след когато пуснаха от 5 клас нагоре) -
>     разрешени събития, присъствие с маска по всяко време, освен
>     при консумация на храна и напитки.
>   2. *Между 8000 и 11000 *активно болни в София (както стана към
>     края на февруари и началото на март, 2021) - събития се
>     случват само ако може да се осигури дистанция от 1.5м между
>     хората, помещението е с отворени прозорци, хранене в Лаба не
>     се допуска.
>   3. *Между 11000 и 14000* активно болни в София (както бе седмица
>     преди да се обяви поредното затваряне заради "3тата вълна") -
>     прекратяват се събития и всякакви групови занимания в Лаба.
>     Окей са наложителни посещения, но с дистанция между хората.
>   4. *От 14000 нагоре* активно болни в София (както е в момента) -
>     посещаването на Лаба не се препоръчва и се осъществява
>     единствено за важни конкретни задачи без излишно застояване в
>     Лаба.
>
>
>   *Противоепидемични мерки*, които можем да вземем за превенция, без
>   значение нивото на консервативност, което сме приложили:
>
>   1. Използване на ултра-виолетова лампа в помещенията, в които
>     предстои или са се извършвали определени дейности
>     (продължителност спрямо документацията на устройството).
>   2. Постоянно използване на пречиствател на въздуха, ако е
>     доказана ефективността му против вируса или ФПЧ, както и
>     наличието на HEPA филтър.
>   3. Постоянна наличност на свеж въздух чрез отворен прозорец в
>     помещенията, в които работят хора.
>   4. Дезинфекция със спрей на работните повърхности и инструменти
>     след използването им.
>
>
>   *Режим на достъпа:*
>
>   Тъй като към момента не можем да предоставим отдалечен контрол на
>   достъпа до Лаба, всякакви мероприятия и посещения в Лаба се
>   случват чрез уговорка с член на УС, който поема отговорността да
>   организира дезинфекцията и прилагането на съответните мерки, без
>   значение кое ниво на консервативност е приложено.
>
>   - - -
>
>   Оставам отворен за предложения за корекции, като се надявам скоро
>   да можем да стигнем до финално решение, което да публикуваме на сайта.
>
>   По-здрави,
>
>   Vladimir Vassilev
>   root @ init Lab
>   +359 885 448475
>   https://initlab.org <http://initlab.org/>
>
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> https://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20210427/f0d03089/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list