[Us] Прекратяване на договор

Boian Bonev bbonev at ipacct.com
Mon Feb 22 11:16:56 EET 2021


Привет!

On Fri, 2021-02-19 at 14:43 +0200, Vladimir Vassilev wrote:
> Привет,
> 
> От началото на март вече не би трябвало да имаме нужда от свързаност
> на ул. Рила 6, ет. 2, но тъй като предизвестието е изпратено в
> средата на февруари, март явно ще ни бъде последният фактуриран
> месец.

Въпроса беше от кога няма да ви трябва, съответно от тогава да го
прекратим. Аз съм ОК да го спрем на 1ви март.

Предполагам, че сме оставили SFP модул (а може би и медия конвертор) -
ще трябва да се уговорим кога да дойде някой от колегите.

> Разбирам, че проверката за възможността за свързване на новото място
> няма да е тривиална, още повече пък самото свързване. Така или иначе
> ме съмнява, че преди лятото ще можем да възобновим изцяло дейността
> си, за да имаме съществена потребност от услугата, заради което можем
> да оставим запитването висящо за сега, докато се установим трайно на
> мястото.

Идеята на дългото обяснение е, че няма да можем да го направим бързо.
При достатъчно време (примерно 45 дни), ще можем :)

Поздрави,
b.

> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> https://initlab.org
> 
> 
> On Thu, Feb 18, 2021 at 5:59 AM Boian Bonev <bbonev at ipacct.com>
> wrote:
> > Привет!
> > 
> > On Thu, 2021-02-18 at 00:40 +0200, Vladimir Vassilev wrote:
> > > Здравейте,
> > > 
> > > Моля писмото ми да се счита за официално предизвестие за
> > > прекратяване на договора ни с вас за пренос на данни.
> > 
> > 
> > ОК. А от коя дата искате да го прекратим?
> > 
> > > Основната причина за прекратяването е преместването ни на ново
> > > място, където поне в началото няма да имаме нужда от подобна
> > > услуга. Все пак ще ни бъде полезно да знаем занапред дали бихте
> > > имали възможността да ни свържеше, предвид че ще се намираме на
> > > този адрес:
> > > 
> > >
> >
> https://www.google.com/maps/place/ul.+%22Tsar+Asen%22+64%D0%90,+1463+Sofia+Center,+Sofia/@42.6879625,23.3168522,20.11z/data=!4m5!3m4!1s0x40aa85122887e113:0xe39585313bbf3880!8m2!3d42.6879699!4d23.3168741
> > > 
> > > Това е ул. Цар Асен 64А, ет. 3 от къща.
> > 
> > 
> > Предполагам, че ще може. Ще трябва да се проучи проходимостта на
> > тръбите в района, също как се стига до къщата и как се влиза в нея
> > с кабел - на картата изглежда като да няма достъп до улица; може да
> > се наложи да се преговаря със съседна сграда за преминаване през
> > нейното мазе. Няма да може да направим нищо, преди да се стопи
> > снега - полагане на кабел при ниска температура не е никак добра
> > идея, защото се напукват влакната и после трябва да се сменя;
> > практиката е, че при зимни условия се ремонтират само аварии.
> > 
> > Поздрави,
> > b.
> > 
> > > Ще очаквам отговора ви.
> > > 
> > > По-здрави,
> > > 
> > > Vladimir Vassilev
> > > root @ init Lab
> > > +359 885 448475
> > > https://initlab.org
> > 
> > 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20210222/cae66380/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20210222/cae66380/attachment.sig>


More information about the Us mailing list