[Us] Грамота

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Thu Mar 11 14:54:12 EET 2021


Здрасти,

Да, в някакъв момент сме бутнали една от грамотите и се е отворила рамката
от долната страна. Ако вечерта не се засечем с теб, утре ще бъда вероятно
от сутринта на адреса, та ще мина тогава да я взема и оправя.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
https://initlab.org <http://initlab.org/>


On Thu, Mar 11, 2021 at 2:28 PM Kossara Jordanova <kjordanova at colibri.bg>
wrote:

> Здравей,
>
> Жаки каза, че без да искате сте счупили закачалката на една от грамотите,
> и че сте казали, че ще го оправите, минете като е удобно да ви дам рамката.
>
>
> ------------------------------
> [image: Avast logo] <https://www.avast.com/antivirus>
>
> Този имейл е проверен за вируси от Avast.
> www.avast.com <https://www.avast.com/antivirus>
>
>
> <#m_3758850045758801171_m_-4265645569841059368_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> https://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20210311/4907690f/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list