[Us] Предложение за принципно решение относно COVID

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Sun Mar 28 17:00:03 EEST 2021


Здрасти ви,

Надявам се да успея вкратце да ви представя визията си за това как трябва
да подходим към текущата COVID криза. Критики, предложения за подобрения
или промени и всякакви други коментари са силно желателни, за да стигнем до
финален вид.

*Къде стоим ние*: УС имат отговорността да се грижат за съществуването и
просперирането на Лаба, без това да създава предпоставки за
разпространението на болестта.

*Цел на решението*: да определим твърдо и ясно правило с измерими метрики,
на което да базираме последващи решения за появяващи се възможности за
мероприятия в Лаба от какъвто и да било характер.

*Предложение за метрики:* най-обективната метрика за идентифициране на
текущия риск от създаване на предпоставка за разпространението на болестта
в Лаба е броят заболели в София за последните 5 работни дни, тъй като освен
текущото състояние от това се вижда и тенденцията. Конкретните данни могат
да се видят в чист вид тук:
https://data.egov.bg/data/view/492e8186-0d00-43fb-8f5e-f2b0b183b64f

*Нива на консервативност:* предлагам няколко нива на консервативност в
зависимост от броя активно болни в София и липса на възходяща тенденция:

  1. *Под 8000* активно болни в София (както бе по някое време февруари,
  2021, след когато пуснаха от 5 клас нагоре) - разрешени събития, присъствие
  с маска по всяко време, освен при консумация на храна и напитки.
  2. *Между 8000 и 11000 *активно болни в София (както стана към края на
  февруари и началото на март, 2021) - събития се случват само ако може да се
  осигури дистанция от 1.5м между хората, помещението е с отворени прозорци,
  хранене в Лаба не се допуска.
  3. *Между 11000 и 14000* активно болни в София (както бе седмица преди
  да се обяви поредното затваряне заради "3тата вълна") - прекратяват се
  събития и всякакви групови занимания в Лаба. Окей са наложителни посещения,
  но с дистанция между хората.
  4. *От 14000 нагоре* активно болни в София (както е в момента) -
  посещаването на Лаба не се препоръчва и се осъществява единствено за важни
  конкретни задачи без излишно застояване в Лаба.


*Противоепидемични мерки*, които можем да вземем за превенция, без значение
нивото на консервативност, което сме приложили:

  1. Използване на ултра-виолетова лампа в помещенията, в които предстои
  или са се извършвали определени дейности (продължителност спрямо
  документацията на устройството).
  2. Постоянно използване на пречиствател на въздуха, ако е доказана
  ефективността му против вируса или ФПЧ, както и наличието на HEPA филтър.
  3. Постоянна наличност на свеж въздух чрез отворен прозорец в
  помещенията, в които работят хора.
  4. Дезинфекция със спрей на работните повърхности и инструменти след
  използването им.


*Режим на достъпа:*

Тъй като към момента не можем да предоставим отдалечен контрол на достъпа
до Лаба, всякакви мероприятия и посещения в Лаба се случват чрез уговорка с
член на УС, който поема отговорността да организира дезинфекцията и
прилагането на съответните мерки, без значение кое ниво на консервативност
е приложено.

- - -

Оставам отворен за предложения за корекции, като се надявам скоро да можем
да стигнем до финално решение, което да публикуваме на сайта.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
https://initlab.org <http://initlab.org/>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20210328/f284850e/attachment.html>


More information about the Us mailing list