[Us] Предложение за принципно решение относно COVID

Vencislav Atanasov user89 at gmail.com
Sun Mar 28 19:05:26 EEST 2021


Здравейте,

Владо, много добре си го представил, не мисля че мога да дам 
по-обективно предложение от твоето. +1 за твоето.

Поздрави,

Венци

On 28.03.21 г. 17:00, Vladimir Vassilev wrote:
> Здрасти ви,
>
> Надявам се да успея вкратце да ви представя визията си за това как 
> трябва да подходим към текущата COVID криза. Критики, предложения за 
> подобрения или промени и всякакви други коментари са силно желателни, 
> за да стигнем до финален вид.
>
> *Къде стоим ние*: УС имат отговорността да се грижат за съществуването 
> и просперирането на Лаба, без това да създава предпоставки за 
> разпространението на болестта.
>
> *Цел на решението*: да определим твърдо и ясно правило с измерими 
> метрики, на което да базираме последващи решения за появяващи се 
> възможности за мероприятия в Лаба от какъвто и да било характер.
>
> *Предложение за метрики:* най-обективната метрика за идентифициране на 
> текущия риск от създаване на предпоставка за разпространението на 
> болестта в Лаба е броят заболели в София за последните 5 работни дни, 
> тъй като освен текущото състояние от това се вижда и тенденцията. 
> Конкретните данни могат да се видят в чист вид тук: 
> https://data.egov.bg/data/view/492e8186-0d00-43fb-8f5e-f2b0b183b64f 
> <https://data.egov.bg/data/view/492e8186-0d00-43fb-8f5e-f2b0b183b64f>
>
> *Нива на консервативност:* предлагам няколко нива на консервативност в 
> зависимост от броя активно болни в София и липса на възходяща тенденция:
>
> 1. *Под 8000* активно болни в София (както бе по някое време
>   февруари, 2021, след когато пуснаха от 5 клас нагоре) - разрешени
>   събития, присъствие с маска по всяко време, освен при консумация
>   на храна и напитки.
> 2. *Между 8000 и 11000 *активно болни в София (както стана към края
>   на февруари и началото на март, 2021) - събития се случват само
>   ако може да се осигури дистанция от 1.5м между хората, помещението
>   е с отворени прозорци, хранене в Лаба не се допуска.
> 3. *Между 11000 и 14000* активно болни в София (както бе седмица
>   преди да се обяви поредното затваряне заради "3тата вълна") -
>   прекратяват се събития и всякакви групови занимания в Лаба. Окей
>   са наложителни посещения, но с дистанция между хората.
> 4. *От 14000 нагоре* активно болни в София (както е в момента) -
>   посещаването на Лаба не се препоръчва и се осъществява единствено
>   за важни конкретни задачи без излишно застояване в Лаба.
>
>
> *Противоепидемични мерки*, които можем да вземем за превенция, без 
> значение нивото на консервативност, което сме приложили:
>
> 1. Използване на ултра-виолетова лампа в помещенията, в които
>   предстои или са се извършвали определени дейности (продължителност
>   спрямо документацията на устройството).
> 2. Постоянно използване на пречиствател на въздуха, ако е доказана
>   ефективността му против вируса или ФПЧ, както и наличието на HEPA
>   филтър.
> 3. Постоянна наличност на свеж въздух чрез отворен прозорец в
>   помещенията, в които работят хора.
> 4. Дезинфекция със спрей на работните повърхности и инструменти след
>   използването им.
>
>
> *Режим на достъпа:*
>
> Тъй като към момента не можем да предоставим отдалечен контрол на 
> достъпа до Лаба, всякакви мероприятия и посещения в Лаба се случват 
> чрез уговорка с член на УС, който поема отговорността да организира 
> дезинфекцията и прилагането на съответните мерки, без значение кое 
> ниво на консервативност е приложено.
>
> - - -
>
> Оставам отворен за предложения за корекции, като се надявам скоро да 
> можем да стигнем до финално решение, което да публикуваме на сайта.
>
> По-здрави,
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> https://initlab.org <http://initlab.org/>
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> https://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20210328/2cc55890/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list