[Dict] Превод на pulldown (кадрово нагласяване)

Валерий Вутов valeriy.voutov at gmail.com
Tue Oct 29 11:12:11 EET 2013


Привет!

Логично е да стане "синхронизиране", според мен...


На 29 октомври 2013, 10:00, _ ССТАНЕВ <sstpr at narod.ru> написа:

> Привет,
> Чудя се как да преведа „pulldown“. Става дума за пренареждането на кадрите
> спрямо системата на излъчване. Пример: за киното се снима с 24 кадъра/сек,
> но за ПАЛ трябва да се излъчи с 25 кадъра/сек, за НТФС кадрите стават 30 и
>  „pulldown“ е способ за зправяне с положението.
>  (http://en.wikipedia.org/wiki/Telecine#Frame_rate_differences)
>
>
> --
> Поздрави!
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
>-- 
С най-добри чувства:
    Валерий Вутов; Варна
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20131029/23834b7e/attachment.html>


More information about the Dict mailing list