[Dict] Официален формат за време

Sah War ve4ernik at gmail.com
Wed Dec 16 19:54:16 EET 2015


>
> Включили са всички варианти (:,.) поради следната
> причина: забелязали са, че се използват всеки един от тях и са решили да
> позволят официално всеки един от тези варианти, за да видят накъде ще се
> стабилизира езиковата практика без да я манипулират с административни
> правила.


Ами, да включат тогава обяснението, че всеки слага пунктуационните знаци
където си иска и да не ни занимават с издаването на нови официални
правописни речници. :)
Да не се правят на глухи. Май все нещата опират до „пазенето на работната
си позиция“. :\ Или ще се правят на „нормотворци“ или ще са твърдо
„либерални“, а в момента самите те не знаят какво да правят и просто
издават поредния речник, колкото да има. :D Не че ги виня, и ние навярно
бихме се държали по подобен начин, ако бяхме на тяхно място, но поне можеха
да са по-систематични с промените си и по-добре да обосновават тези промени
в писмената книжовна „норма“ на съвременния български език.

Между другото чували са за Уникод. :)


Надявам се да не са останали само на нивото с „чуването“, а да се наемат да
си сътрудничат с тези, които развиват Уникод, например по отношение на
въвеждането
на старата кирилица в Уникод, което засега изглежда като непосилна задача
поради идиосинкретичното естество на всички писмени извори, които боравят с
нея (или по-точно: с нейните варианти, по един за всеки от старите текстове
:D ). ;) :D

За двоеточията при часовете в по-стари книги на български език: може някога
да се задвижа да ти сканирам някои страници от тях, за да ти покажа.
Говорех по спомени, отдавна не съм чел толкова отдавна публикувани книги...

На 16 декември 2015 г., 19:17, Anton Zinoviev <anton at lml.bas.bg> написа:

> On Wed, Dec 16, 2015 at 06:49:22PM +0200, Sah War wrote:
> >
> > Притежавам печатни книги, излезли от печат преди 30 и повече години. В
> > почти всички се използва вариантът с двоеточията.
>
> Това наистина ли е така?  Наистина ме интересува.  Ще се изненадам, ако
> двоеточие се е използвало преди появата на електронните часовници.
>
> Със сигурност не си прав, че вариантите (,.) в речника са включени
> поради лично желание да се прокарат нечии предпочитания към езика.
> Тъкмо обратното!  Включили са всички варианти (:,.) поради следната
> причина: забелязали са, че се използват всеки един от тях и са решили да
> позволят официално всеки един от тези варианти, за да видят накъде ще се
> стабилизира езиковата практика без да я манипулират с административни
> правила.  Между другото чували са за Уникод. :)
>
> Антон Зиновиев
>
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20151216/a519a297/attachment.html>


More information about the Dict mailing list