[Dict] Превод на gnome-characters и gnome-online-accounts

Любомир Василев lyubomirv at abv.bg
Wed Sep 6 17:03:21 EEST 2017


Здравейте!

Пращам два превода.

1. „gnome-characters“ (нямаше превод досега):
Тъй като това ми е първият файл, ще дам малко подробности за 
проверяващия. Ако някъде греша, моля, поправете ме:

 * Позволих си малко свобода при превода на името на програмата и на
  текстове с думата „application“, като „Character map application“,
  тъй успя да ми дойде добра идея как да съчетая „приложение“, „карта“
  и „знаци“, така че да не звуци дървено. Общо взето се придържах към
  „Таблица със знаци“, защото това знам като най-ползван превод на
  подобни програми;
 * „Characters Application started“ и „Characters Application exiting“
  са низове, които се извеждат в командния ред, когато пуснеш/спреш
  програмата оттам. Там също си позволих по-свободен превод;
 * „See Also“ е бутон, който показва подобни знаци на избрания, затова
  го преведох „Подобни“.


2. „gnome-online-accounts“: Довърших превода, като взех файла от тук 
<https://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-online-accounts/master/po/bg>. 
(Кажете, ако това не е правилното място за вече започнати преводи.)

Извинявам се, че не обявих предварително, че вземам 
„gnome-online-accounts“, но просто реших да видя колко има за превод и 
го преведох.

И двата файла са прикачени към това писмо.

Поздрави,
Любо

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20170906/f4b1efe8/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gnome-characters.po.master.bg.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 8317 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20170906/f4b1efe8/attachment-0002.bin>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gnome-online-accounts.master.bg.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 34392 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20170906/f4b1efe8/attachment-0003.bin>


More information about the Dict mailing list