[Dict] Термини от flex и bison

Mihail Balabanov m.balabanov at gmail.com
Sun Jun 23 17:59:27 EEST 2019


Привет,

On Fri, Jun 21, 2019 at 6:17 PM Anton Zinoviev <anton at lml.bas.bg> wrote:

> On Fri, Jun 21, 2019 at 11:42:29AM +0200, Alexander Shopov wrote:
> > character literal: знаков литерал
> символен?
>

+1 за „знаков литерал“!
Character = знак ('а', 'б', '1', '%', 0x07, …); character string = знаков
низ.
Symbol = символ (MyClass, i1, trim_spaces, …).
Навремето преподавателите ми във ФМИ специално се караха на колегите за
фразата „символен низ“ с идеята, че „символ“ е запазено за превод на
symbol. Особено в контекста на синтактичен анализатор е важно да правим
разлика между двете: разпознаваме във входния поток *символ* (например име
на променлива), който се състои от няколко *знака*.

> closure: покриващо допълнение
> Не знам какво е closure в този контекст, но най-често този математически
> термин се превежда като "затваряне".
>

В контекста на синтактичен анализ може би става дума за операцията „звезда
на Клини“ (затваряне спрямо конкатенацията)? [1]

> generalized: генерализиран
> обобщен
>

+1 за „обобщен“

> machine: автомат
> няма проблем и машина
>

Не става ли дума за краен автомат, реализиращ граматика? На български не
съм срещал „крайна машина“, използва ли се така?


> > out-transitions: изходен преход
> излизащ?
>

Изходящ преход?

> production: произведение
> Зависи.  Понякога е "продукция", особено ако става въпрос за граматики.
>

Във flex и bison е почти 100% сигурно, че става дума за прилагане на
правило от граматика.

> reduce: сливане
> привеждане?
> > shift: придвижване
> отместване?
>

Тук вероятно става дума за shift-reduce parsing – възходящ синтактичен
анализ. В този контекст намирам двойката shift / reduce като пренос /
редукция, например в [2].


> > skeleton: скеле
> скелет
>

Тук не става ли дума за скелетната програма, която се създава на базата на
граматиката, за да си попълни човек в нея реалната обработка на полученото
синтактично дърво? В такъв случай +1 за „скелет“.

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Kleene_star
[2] http://shu.bg/tadmin/upload/storage/178.pdf

Поздрави,
Михаил Балабанов
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20190623/0494e3f3/attachment.html>


More information about the Dict mailing list