[Us] Fwd: Коледно почистване на Лаба

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Thu Dec 15 08:47:59 EET 2016


Моя милост няма да е в София уикенда, та ще разтараша днес из Лаба и
каквото има мое или на Штрак, ще го събера в металния шкаф при документите
или в дървената ми кутийка. Ще говоря и момците да направят същото за себе
си, така че да редуцираме всеобщия хаос. Ако ми кажете ден от другата
седмица, в който ще правите нещо по почистването, ще мога да си го планирам
и да се включа и аз.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2016-12-15 1:46 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:

> On Thu, 15 Dec 2016 01:13:12 +0200
> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
> >
> > Относно това какво може да се направи, за да се избегант такива
> > конфликти, мога да предложа:
>
> Аз мога да предложа да спре да се раздухва шибаният конфликт, като за
> начало. Желаещите да обсъдят въпроса да дойдат в събота, действията са
> малко по-смислени от приказките.
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161215/713b81bc/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list