[Us] Спазване или отмяна на т. 9 / секция Членство от Правилника на Лаба

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Tue Dec 27 02:10:20 EET 2016


Здравейте,

Имам въпроси по следната точка от правилника:

*9. Членовете, имащи достъп до init Lab (ключове или производна
технология), са длъжни да се регистрират във fauna.initlab.org
<http://fauna.initlab.org>, за да се отразява присъствието им, когато са в
Лаба.*

1. След като вече имаше проблем свързан с нея (нежеланието на Пешо да се
показва в списъка, въпреки че има "ключ", като това беше една от причините
за последващото му напускане), в публичната мейл кореспонденция на УС бе
писано че ще се обсъди премахването ѝ на събранието на УС след OpenFest.
Тъй като на въпросното събрание това не беше коментирано, имате ли решение
относно това дали точката трябва да бъде премахната?
2. В случай че решите да *не* бъде премахната, имам още два въпроса:
2.1. Как следва да се процедира, ако някой забележе че доверен член не я
спазва? За пример мога да дам новия ни член (Йоана Георгиева), която е
отключвала Лаба на 26.12.2016 г., без да се вижда присъствието ѝ.
2.2. Следва ли се да се правят изключения от тази точка, и ако да - какви
са валидните причини за това?

Поздрави,
Венцислав
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161227/9606c771/attachment.html>


More information about the Us mailing list