[Us] Спазване или отмяна на т. 9 / секция Членство от Правилника на Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Dec 27 08:21:02 EET 2016


За 1, ти беше там, що не напомни да го обсъдим :) Иначе, май даже не
беше в дневния ред.

2) Помолваш я учтиво да си добави device-а във фауната, понеже вероятно
не знае за тая работа. 

On Tue, 27 Dec 2016 02:10:20 +0200
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Здравейте,
> 
> Имам въпроси по следната точка от правилника:
> 
> *9. Членовете, имащи достъп до init Lab (ключове или производна
> технология), са длъжни да се регистрират във fauna.initlab.org
> <http://fauna.initlab.org>, за да се отразява присъствието им, когато
> са в Лаба.*
> 
> 1. След като вече имаше проблем свързан с нея (нежеланието на Пешо да
> се показва в списъка, въпреки че има "ключ", като това беше една от
> причините за последващото му напускане), в публичната мейл
> кореспонденция на УС бе писано че ще се обсъди премахването ѝ на
> събранието на УС след OpenFest. Тъй като на въпросното събрание това
> не беше коментирано, имате ли решение относно това дали точката
> трябва да бъде премахната? 2. В случай че решите да *не* бъде
> премахната, имам още два въпроса: 2.1. Как следва да се процедира,
> ако някой забележе че доверен член не я спазва? За пример мога да дам
> новия ни член (Йоана Георгиева), която е отключвала Лаба на
> 26.12.2016 г., без да се вижда присъствието ѝ. 2.2. Следва ли се да
> се правят изключения от тази точка, и ако да - какви са валидните
> причини за това?
> 
> Поздрави,
> Венцислав

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161227/0362e8b4/attachment.sig>


More information about the Us mailing list