[Us] Вещи за продажба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun May 14 15:37:08 EEST 2017


On Sun, 14 May 2017 14:20:44 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> https://initlab.org/4614/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b6%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b8/
> 
> Моля да ми пишете тук, ако смятате, че нещо от тия неща трябва да си
> остане в Лаба или е ваше и си го искате обратно. Ако имате забележки
> по текстът над снимките, кажете си тук.
> 

usb-to-ps2 преходниците ще ни трябват, нека ги махнем.

Старите scsi дискове ги пиши като scsi3 LVD 10k rpm 36gb/72gb хард
дискове (не помня размерите, хвърли един поглед), някакви хора са им
нужни и ще им трябва да знаят какви са :)

Лилавото нещо, писано като UPS всъщност е захранване за extreme
blackdiamond switch.

poc||gtfo не се продава, то се раздава :)
(и е добре да имаме някакви количества в лаба)

на
https://initlab.org/4614/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8/#jp-carousel-4625
какво се продава, не става ясно

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170514/bee952a6/attachment.sig>


More information about the Us mailing list