[Us] Вещи за продажба

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Sun May 14 14:40:13 EEST 2017


Снимката с разклонителите беше заради лаптопите, после Крокодила каза, че
тия ще са полезни, та за туй я махам, както и фолиото.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2017-05-14 14:35 GMT+03:00 Mario Mishev <mario at ludost.net>:

> On 05/14/2017 02:20 PM, Vladimir Vassilev wrote:
> > https://initlab.org/4614/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%
> be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b6%
> d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b8/
> >
> >
> > Моля да ми пишете тук, ако смятате, че нещо от тия неща трябва да си
> > остане в Лаба или е ваше и си го искате обратно. Ако имате забележки
> > по текстът над снимките, кажете си тук.
> >
> > По-здрави,
> >
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org <http://initlab.org/>
> >
> >
> > _______________________________________________ Us mailing list
> > Us at initlab.org http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
> Lan кабелите, разклонителите и ако има съответното нещо в кутиите с
> надпис TP-Link трябва да останат в лаба. (Ref:
> https://i1.wp.com/initlab.org/wp-content/uploads/2017/05/
> IMG_20170508_181625.jpg)
>
> Фолиото - бяла дъска е полезно нещо, не го ползваме често, но не мисля
> че трябва да се отърваваме от него (Ref:
> https://i0.wp.com/initlab.org/wp-content/uploads/2017/05/
> IMG_20170508_161609.jpg)
>
> За всичко останалонямам забележки и мисля чеможе да си ходи.
>
> Поздрави,
> Марио
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170514/14024e37/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list