[Us] Член на лаба - Християн Стайков (guru) и достъп до отключването на вратата

Mario Mishev mario at ludost.net
Mon Apr 30 16:48:54 EEST 2018


On 04/30/2018 04:47 PM, Vasil Kolev wrote:
> Добрутро, добри хора, Какво мислите да дадем достъп на guru да си
> отключва? Така и така прилична част от техниката из студиото е негова.
> Покрай това той прояви желание да стане член, т.е. реално въпросът е
> дали можем да прескочим няколко-месечния период на изчакване за даване
> на такъв достъп.
>

Fine by me, става ли да се разберем обаче кой точно отговаря за видео
техниката в лаба, защото някакви хора идват и взимат неща и после има
проблеми, да не говорим за Fluke-а...


More information about the Us mailing list