[Us] Член на лаба - Християн Стайков (guru) и достъп до отключването на вратата

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Mon Apr 30 16:50:14 EEST 2018


И един път след влизане на видео хора, лабът беше оставен отключен ...

On Mon, Apr 30, 2018, 16:49 Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:

> On 04/30/2018 04:47 PM, Vasil Kolev wrote:
> > Добрутро, добри хора, Какво мислите да дадем достъп на guru да си
> > отключва? Така и така прилична част от техниката из студиото е негова.
> > Покрай това той прояви желание да стане член, т.е. реално въпросът е
> > дали можем да прескочим няколко-месечния период на изчакване за даване
> > на такъв достъп.
> >
>
> Fine by me, става ли да се разберем обаче кой точно отговаря за видео
> техниката в лаба, защото някакви хора идват и взимат неща и после има
> проблеми, да не говорим за Fluke-а...
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180430/20c968fc/attachment.html>


More information about the Us mailing list