[Us] Протокол от УС на Лаба - 2019.09.09

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Mon Sep 9 23:05:35 EEST 2019


Дневен Ред:

  1. какво се случи от последната среща до сега;
  2. коопериране с plevenlab;
  3. openfest презентация за лаба;
  4. комуникационни канали на УС (telegram, email, irc, github, etc);
  5. непродадени неща и изхвърляне на боклуци;
  6. предстоящи дейности и събития;
  7. подкрепа за състезание „Мърчаево фън: байк & рън“ и презентация за
  представяне на Лаба на събитието;
  8. смяна на интернет доставчика с по-евтин?
  9. достъп до профили на Лаба в социалните мрежи за хората от УС;
  10. уточняване на покупки за лаба;
  11. популяризиране на Лаба;
  12. github issues;
  13. Къде да пускаме протоколите от УС по принцип?

Събранието започна в 19:45. Присъстващи са Венци, Точо, Алекс, Иво, Владо
от съвета, Петя (ПлевенЛаб) и Захари Захариев като гости.

По т.1 (какво се случи от последната среща до сега):

  - Продадохме 1 монитор за 30 лева,
  - Хаквариума вече е малко по-подреден (много вещи са сортирани по
  кашони), едното бюро е преместено в междинното, за сметка на масата от
  кухнята.
  - имаме нов 3Д принтер от Захари, с негово позволение може да се ползва
  от членове. Точо си е играл с принтерите като цяло.
  - Иво е оправил захранването на Робко и го регистрира във формуляра,
  където се вписват всички налични в България роботизирани ръце.
  - Алекс сложи нов микрофон с плювалник в студиото;
  - Втора сбирка на OpenSUSE се е случила в Лаба тия дни;
  - Tinker day се е получил добре, имало е яка активност;
  - Алекс е обсъждал с разни хора от „Офис в гората“ да планираме
  евентуално догодина организирано лабово ходене там.

По т.2 (коопериране с plevenlab):

Създателката на ПлевенЛаб (Петя) сподели как е действала за създаването на
хакерспейса и какви трудности е срещала. „Жил Фонд“ била опция за
сдружения, които реално имат нужда от физическо пространство, заради което
се обсъжда плевенския спейс да се прави под шапката на Инит Лаб. Има идеи
за организиране на събития и курсове, включително въвличане на децата от
тамошната МГ.

Венци разказа как са се случили нещата от започването до днешна дата.

Дадоха се идеи за това как може да се задвижи общността, така че да се
разрастне и да стане по-устойчива и развиваща се с по-малко усилия от един
човек.

По т.3 (openfest презентация за лаба):

  - Точо предложи да е от тип „история на Лаба + текущо състояние“;
  - Владо предложи лекция за развиането на open source общност и как
  продължава да съществува, когато „пазарът“ ѝ за събития се наводнява от
  coworking spaces и тям подобни, базирайки се на историята на Лаба +
  „5%“ правилото на WordPress.
  - Захари предложи да наблегнем не само на положителните неща, но и на
  провалите и грешките, които сме направили в този период.
  - Алекс предлага да си направим brainstorming за допълнителни мотиви към
  основната тема в презентацията.

По т.4 (комуникационни канали на УС (telegram, email, irc, github, etc)):

  - Владо недоволства, че трудно се следи комуникацията, когато става
  твърде словоблудстваща и предлага да се ориентират кои теми са смислени за
  тоя чат спрямо останалите канали.
  - Предложи се идеята да ползваме Трело за
  - Венци, Алекс и Точо коментираха как може да се адресира проблема, без
  да се зарязва Телеграм, и в края на краищата се съгласихме да се
  съобразяваме, когато почваме тема, къде е най-добре да се пише.
  - Създадохме Трело дъска за задачи, вътрешни за управителния съвет.

По т.5 (непродадени неща и изхвърляне на боклуци):

  - Иво има да събира 18 лева от продаване на йога-топката;
  - Телевизора ще бъде пуснат за подаряване;
  - Матраците и сандъка ще бъдат пуснати с платена обява в OLX;

По т.6 (предстоящи дейности и събития):

  - Алекс обсъди евентуалното заменяне на spitfire с нова машина, ако
  получим дарение с такава (водят се преговори);
  - Коментира се случването на поредната геймърска вечер;
  - Алекс апелира, който организира регулярни събития да се старае да ги
  търкаля поне няколко месеца, за да има шанс събитието да се задвижи и без
  участието на инициатора;
  - Също така е хубаво да подкрепяме организатори на събития най-малкото с
  присъствие на някой отговорен, така че да не се чувстват като в небрано
  лозе;
  - Midi Party & Tinker day другата седмица;
  - Венци предложи събитие за експерименти с хлебни машини;
  - Да обявим в скоро време какво се случва за openfest и да ударим рамо
  за CFP и тям подобни обявления;

По т.7 (подкрепа за състезание „Мърчаево фън: байк & рън“ и презентация за
представяне на Лаба на събитието):

Съгласихме се да подкрепим събитието „медийно“, а ако можем да дадем
някакво инфо за представяне на Лаба, ще го засилим на Теодор.

По т.8 (смяна на интернет доставчика с по-евтин):

Обсъдиха се аргументи като налична поддръжка, IP адреси и т.н. Иво ще
обсъди въпроса с Крокодила уикенда, за да се изясни дали има логика в
подобна маневра.

По т.9 (достъп до профили на Лаба в социалните мрежи за хората от УС):

Алекс и Венци получиха права за ФБ групата и страницата, Владо ще пусне
парола за twitter до всички.

По т.10 (уточняване на покупки за лаба):

Избистрихме подробностите за сумите, които трябваше да се възстановят на
Точо за пазаруване за ремонти и консумативи за Лаба.

По т.11 (популяризиране на Лаба):

Алекс предложи ползване на MeetUp, нямаме единодушие по въпроса, така че го
оставяме висящ въпрос.

Основната тема остава за другия път, момчетата с новите идеи отсъстват, но
се изкоментира това, че брошури би имало смисъл за конкретни събития
повече, от колкото „просто за лаба“ и за това се съгласихме всички.

По т.12 (github issues):

Не остана време да ги обсъждаме, та остават за следващия път.

По т.13 (къде да пускаме протоколите от УС по принцип):

Съгласихме се да продължат да се качват в GitHub и да се пращат по пощата
на УС, но успоредно с това да се публикуват на сайта вътре в събитието,
като протоколчика ще ги попълва още по време на събитието.

По т. N-1 (Лабнюз):

Точо предложи да добавяме и по-дребни новини вътре в писмото, като се
съгласихме, че ще е хубаво тия неща да влизат и в новините на сайта.

Венци ще ги оформи и изпрати.

т. N:

Подреждане на хаквариума – ползвателите трябва да се съгласуват за кое къде
да бъде. Това предстои.
Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190909/639e61fe/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list