[Us] Вещи за продажба

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Sun May 14 14:20:44 EEST 2017


https://initlab.org/4614/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b6%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b8/

Моля да ми пишете тук, ако смятате, че нещо от тия неща трябва да си остане
в Лаба или е ваше и си го искате обратно. Ако имате забележки по текстът
над снимките, кажете си тук.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170514/7a2241c6/attachment.html>


More information about the Us mailing list